2/2023

České vodohospodářské firmy se úspěšně prezentovaly v Pule

| autor: SOVAK ČR0

České vodohospodářské firmy se úspěšně prezentovaly v Pule

Českou oficiální účast na konferenci na základě žádosti Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Konference se zúčastnilo 700 zástupců firem a institucí z 21 zemí Evropy.

Českou oficiální účast inicioval SOVAK ČR a mimo něho se prezentovalo sedm českých firem: ASIO spol. s r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia, s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO spol. s r.o., Ostendorf – OSMA s.r.o. a Wombat, s.r.o.

Konferenci zahájili hlavní představitelé vodohospodářského sektoru Chorvatska, mj. ředitel Chorvatského sdružení vodovodů a kanalizací (HGVIK) Ivan Jukić, ředitel Chorvatských vod mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ., a státní tajemník Ministerstva životního prostředí a energetiky Chorvatska Mario Šiljeg.

Ve svých projevech se kriticky vyjadřovali k nízkému počtu realizací již schválených projektů a nutnosti reformovat celý vodohospodářský sektor. Akci podpořil i velvyslanec České republiky v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., který ve svém vystoupení zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodního hospodářství v Chorvatsku.

Připomněl, že se Česká republika účastní této akce pravidelně s tím, že ji letos reprezentuje sedm kvalitních firem, které jsou připraveny nabídnout chorvatským partnerům své kapacity a know-how. Spolu s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem se následně účastnil mnoha jednání mezi chorvatskou stranou a českými firmami.

Na konferenci zazněla i celá řada odborných prezentací a přednášek, které informovaly o současných a budoucích plánech rozvoje vodohospodářského sektoru. Mezi tématy, která nejvíce rezonovala, bylo pomalé čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie a s tím související nedostatečné investice do obnovy vodovodní sítě.

Podle odborné studie Záhřebské univerzity dosahují ztráty vody v systému průměrně okolo 45–50 %, v některých oblastech Chorvatska dokonce až 80 %. Z dalších problémů lze také zmínit přípravu kvalitní projektové dokumentace. V tomto ohledu Chorvatsku chybí kvalifikovaní a zkušení experti, kteří by uměli evaluovat projekty a upozornit žadatele na chyby v projektové dokumentaci.

Současně chybí know-how a dostatečné výrobní a stavební kapacity, které ovšem lze outsorcovat ze zahraničí, např. z České republiky. Do roku 2023 by měla být do „vody“ proinvestována cca 1 mld. eur ze strukturálních fondů Evropské unie, což představuje velkou, byť časově omezenou příležitost i pro české firmy prakticky ze všech oborů vodohospodářského sektoru.

Na tuto obchodní konferenci navazuje pozvání SOVAK ČR pro zástupce chorvatských institucí a firem na naši konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v Brně ve dnech 6.–7. 11. 2018, kde v její předvečer proběhnou bilaterální jednání mezi oběma stranami.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP