Reklama

9. 8. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

České oběhové hospodářství se rozhodla podpořit další významná firma

VIZE2024 je platformou, která již přes rok usiluje o prosazení oběhového hospodářství v České republice. V těchto dnech se k platformě připojila společnost CIUR a.s., která je významným zástupcem našeho recyklačního průmyslu.

Platforma VIZE2024 vyzvala na jaře 2015 odbornou i širokou veřejnost, zástupce podnikatelské i neziskové sféry: Zasaďme se o prosazení oběhového hospodářství v České republice. 

K tomu připojila konkrétní desatero kroků, které jsou k tomu nezbytné - mimo jiné zvýšení ceny za skládkování odpadu jako jeden z předpokladů, aby se u nás začalo skutečně recyklovat.

CIUR a.s. je česká firma, která se již od roku 1991 zabývá výrobou tepelných izolací a patří ke světové špičce v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru.

Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 35 tisíc tun druhotných surovin ročně. Tři samostatné výrobní technologie produkují více než 56 výrobků v 84 modifikacích. 

Jedná se o celulózová, minerální vlákna a také různé směsi vláken. Od roku 1994 má v držení pro výrobek Climatizer Plus ekologickou značku – ekologicky šetrný produkt a nově i značku národní kvality, od roku 2015 také evropskou značku Nature Plus.

„ K platformě VIZE2024 jsme se rozhodli aktivně připojit, neboť již 25 let provádíme recyklaci odpadů v praxi. Papírový a plastový odpad přijmeme, vytřídíme a přeměníme na surovinu, ze které následně vyrobíme bezodpadovou technologií ekologický a pro životní prostředí šetrný výrobek. V současné době touto technologií vyrábíme více než 50 druhů výrobků, které se používají v silničním a pozemním stavitelství. Rádi bychom se aktivně podíleli na inovativních postupech při nakládání s odpady a jejich následného využití ,“ říká Mgr. Michal Urbánek, generální ředitel společnosti CIUR, a.s.

Zdroj: EMPRESS

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372