1/2024

Čerpání evropských fondů:Tečka za programovým obdobím 2007 - 2013

| autor: Tisková zpráva MMR0

Čerpání evropských fondů:Tečka za programovým obdobím 2007 - 2013

Přínosy projektů podpořených z evropských fondů jsou vidět doslova na každém kroku,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007-2013 v České republice 34 % všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého HDP ve výši 2 %,“ dodala Letáčková.

Díky investicím v oblasti životního prostředí se vybudovalo 4 526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod. Nově je více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci, což přispívá ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v České republice.

Jen v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny. Podporu z evropských fondů získalo 90 % základních a 75 % středních škol.

Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.

Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům překonat období ekonomické krize v letech 2008 a 2009. Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů pomohly udržet více pracovních míst (např. formou zkrácených úvazků), než srovnatelné nepodpořené firmy.

Díky politice soudržnosti a desítkám tisíc podpořených projektů se podařilo vytvořit více než 94 tisíc nových pracovních míst, z toho více než 6 tisíc v oblasti výzkumu. Evropské fondy v ČR výrazně přispěly k modernizaci dopravy. Díky investici do vozového parku se stala železnice atraktivnější pro cestující.

Např. v regionu Střední Čechy došlo ke zvýšení počtu cestujících přepravených veřejnou hromadnou dopravou o 10 %, v regionu Moravskoslezska došlo k významnému nárůstu podílu bezbariérových vozidel u některých typů až na dvojnásobek a celková produkce emisí klesla průměrně přibližně o polovinu.

Podrobné informace o jednotlivých projektech naleznete v Seznam příjemců, pro hledání podpořených projektů i ve vašem okolí můžete využít Mapu projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo i informační kampaň Kazdydenpomahame.eu .

Vliv investic z evropských fondů na HDP v České republice v letech 2007-2015

Poznámka: Souhrnná částka nezahrnuje prostředky ve výši 235,5 mil. EUR za Operační program Rybářství a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, které byly administrovány zvlášť.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP