Reklama

10. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Tisková zpráva SPDS ČR

Ceny tříděného plastu výrazně klesají, fungování trhu může být ohroženo

Nasycení trhu plastovým odpadem a nízká cena ropy. To jsou hlavní důvody výrazného poklesu ceny vykupovaného plastového odpadu. Podle vyjádření ing. Petra Šulce, výkonného ředitele Svazu průmyslu druhotných surovin (SPDS), v současné době hrozí, že se obchod s těmito komoditami zadrhne a třídění plastů přestane být ekonomicky výhodné.

Přestože společenský tlak na třídění odpadu se neustále zvyšuje, ceny, za které je dnes plastový odpad vykupován, výrazně klesají.

„Právě z těchto důvodů jsme toto téma zařadili na výroční valnou hromadu svazu,“ uvedl Petr Šulc. „Třídění plastů by v budoucnu opravdu mohlo přestat být zajímavé, jelikož dochází k výraznému poklesu zájmu o barevné PET láhve ze strany jejich zpracovatelů.

Tento nezájem způsobil, že od letošního léta u některých druhů spadly ceny až na polovinu, a někteří zpracovatelé je přestávají zcela odebírat. Negativní dopad má způsob třídění a nedostatek místních zařízení pro zpracování plastů a orientace na saturované asijské trhy.“

Žluté kontejnery určené na separaci plastů obsahují značně nesourodou směs, kterou je potřeba ručně vytřídit, což představuje značný náklad, který se však pokryje z prodeje těchto surovin. Jednou z nejhodnotnějších komodit z jejich obsahu by měly být, vedle folií, právě PET lahve či obaly od drogerie.

Firmy, které se tříděním zabývají, v důsledku současného rychlého a hlubokého propadu cen stojí před rozhodnutím, zda tuto činnost dotovat, aby ji nebyly nuceny utlumit, či dokonce pozastavit.

Důsledky těchto výkyvů pak mohou pocítit i samotné obce, protože cena za obsloužení separačních nádob je většinou zahrnuta i cena, za kterou následně zpracovatel separovaný odpad odkoupí. Trend poklesu cen zahájily v loňském roce kovy, letos na něj kromě zmíněných plastů navázala i klesající cena papíru či dřeva.

V odborné diskuzi se tak začínají objevovat názory, že v případě pokračování tohoto negativního trendu bude nutné uvažovat o dotacích pro případné krytí ztrát, pokud by došlo k mimořádnému propadu cen, a nevyplatilo by se odpad třídit.

 

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372