1/2024

Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně

| zdroj: Teplárenské sdružení České republiky0

Ceny tepla pro domácnosti příští rok díky snížení sazby DPH na teplo vzrostou minimálně

Rostou však prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také masivní investice tep­lá­ren do snižování emisí realizované v posledních ně­ko­li­ka­ letech. Díky přesunutí tepla do nižší sazby DPH 10 % od 1. ledna 2020 však domácnosti tento nárůst většinou nepocítí, nebo jen velmi mírně.

Dopad na ceny tepla má nejen růst ceny povolenky, ale také rychle klesající množství povolenek přidělovaných bezplatně na výrobu tepla. „Zatímco ještě v roce 2017 zaplatily teplárny za povolenky 1,5 miliardy Kč, letos tuto částku odhadujeme na 8,7 miliardy Kč a pokud se naplní prognózy dalšího růstu ceny povolenky, mohly by se náklady na povolenky v příštím roce vyšplhat ke 13 miliardám korun. To je obrovská míra zdanění, kterou teplárny nejsou ve vlastní výrobě schopné kompen­zovat,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela.

Tržby z prodeje povolenek jsou příjmem státního rozpočtu, který loni tímto způsobem získal 15 miliard Kč.

Rostou i další položky nákladů včetně cen některých paliv, náklady práce a další nákladové položky. Teplárny také musely masivně investovat do snížení emisí znečišťujících látek. V letech 2013 až 2018 tyto investice přesáhly 21 miliard Kč a další značné prostředky byly investovány v letošním roce.

„Cenám tepla nepomohlo ani rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu, která meziročně výrazně snížila podporu elektřiny z vysoko­účinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW. Z tep­lá­renství tím byla odebrána další přibližně miliarda korun, což tlačí část tep­lá­renských společností na hranu eko­nomického přežití.

Situace v tep­lá­renství zůstává nadále kritická a může se ještě dále vyhrotit. Rada Energetického regulačního úřadu postupuje v rozporu se Státní ener­ge­tickou koncepcí a ponese zodpovědnost za důsledky živelného rozpadu některých tep­lá­renských soustav,“ upozornil Tomáš Drápela.

Dobrou zprá­vou pro domácnosti je, že se s účinností od 1. ledna 2020 snižuje sazba DPH na teplo z 15 na 10 %.

„Předpokládáme, že přes výrazný růst nákladů bude v příštím roce díky snížení sazby DPH na teplo většina tep­lá­ren schopná udržet stabilní konečnou cenu tepla pro domácnosti,“ uvedl Tomáš Drápela. V některých případech očekáváme, že v příštím roce dojde k mírnému navýšení ceny tepla pro domácnosti, které však bude zpravidla nižší než meziroční míra inflace a rodinných rozpočtů se tak významně nedotkne. 

„Je zřejmé, že české tep­lá­renství bude muset postupně opustit využívání uhlí, které je dnes rozhodujícím zdrojem pro výrobu tepla. Klíčovým nástrojem bude Moder­ni­zač­ní fond, který by měl v budoucnosti finančně podporovat transformaci tep­lá­ren a náhradu uhlí nízkoemisními zdroji energie včetně komunálního odpadu,“ řekl Tomáš Drápela.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP