1/2024

Centrum expertů radí: Co se rozumí pod pojmem chemická recyklace?

| autor: redakce1

chem.png

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství, proto se budeme v sérii článků obracet na experty klastru s dotazy v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Dnes jsme se zeptali: Co se rozumí pod pojmem chemická recyklace a kde je vhodné tuto technologii použít?

Často se používá pojem chemická recyklace, přestože správně se jde o fyzikálně chemickou recyklaci. Jedná se vždy o fyzikálně chemický proces, kdy je k primární reakci použita tepelná energie jako fyzikální veličina.

Tato recyklace probíhá za vysoké teploty bez přístupu vzduchu v uzavřeném prostředí technologického zařízení pro termický rozklad organických materiálů (pyrolýza). Teplotou v procesu překročíme disociační energii jednotlivých molekulových vazeb vzájemně propojených molekul.

Tento druh recyklace nelze použít pro anorganické a inertní materiály.

Základní vazby v organické chemii jsou vazby mezi C-H, C-O, C-C, C-N, C-S. V následné sekundární reakci se jednotlivé molekuly opět spojují a vznikají nové druhy látek plynných, kapalných i pevných. Sekundární reakci, tedy vznik nových látek můžeme ovlivnit a směrovat opět fyzikálními aspekty např. teplotou, dobou reakce, popř. změnou tlaku.

Nově vzniklé látky můžeme použít např. jako čisté kapalné, nebo plynné palivo, nebo jako surovinu k dalšímu zpracování v chemickém průmyslu, průmyslu paliv apod. Při fyzikálně chemické recyklaci nedochází ke spalování, tedy ani ke vzniku polutantů.

V případě vzniku nežádoucích sloučenin můžeme jednotlivé získané frakce (plynná, kapalná, pevná) dále upravovat (neutralizovat, redukovat, apod.).


Máte nějaký dotaz týkající se ověřených a bezpečných technologií, moderních trendů využití odpadů, či levných a dostupných možností financování investic? Neváhejte a napište nám, experti klastru vaše otázky zodpoví.

Odpověď připravil RNDr. Radek Hořeňovský, Euroforum Group, a.s. Zabývá se tématem "Financování investic v oblasti odpadového hospodářství"

Horenovsky.png
EU-ERDF-logo.width-700.jpg
WASTen_Pomahame_s_financovanim_projektu_a_novy.width-700.jpg
Logo-MPO.jpg

Komentáře

  1. Co se týče přesnosti termínu, nelze než s panem doktorem souhlasit. Nicméně pro praktické použití jsem zastánce zjednodušeného pojmu "chemická recyklace" a to ze dvou důvodů: 1. Dobře odlišuje od běžné fyzikální recyklace (mechanická a následně tepelná úprava). 2. Mediálně se tento pojem uhnízdil, je kratší. Vlado Volek, obalový expert

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA