Reklama

12. 7. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

ČAOH dlouhodobě hlásí: Zvyšme výhřevnost, ať můžeme skládkovat

Česká asociace odpadového hospodářství ve svém nedávno zveřejněném textu mimo jiné dotkla i sporného bodu nově vznikající legislativy výhřevnosti či hodnoty spalného tepla.

Čísla, navržená Ministerstvem životního prostředí, jsou dle ČAOH nízká a technologicky nesmyslná.

Úsměvné je, že o tom ČAOH chce přesvědčit i energetiky z praxe, kteří se energetickým využitím odpadu zabývají a moc dobře vědí, jak s odpadem nakládat, aby bylo energetické využití co nejefektivnější.

V textu, který velmi obsáhle vyjadřuje shrnutí postojů ČAOH k nové legislativě je k tomuto bodu psáno:

K otázce omezujícího parametru výhřevnosti uvádíme následující – Země EU, které tento parametr v legislativě využívají, jej mají nastaven v intervalu 6 – 13 MJ/kg. ČR má tento parametr dlouhodobě nastaven ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., a to na hodnotu 8 MJ/kg.

MŽP v meziresortu navrhovalo nastavení na hodnotu 4 MJ/kg. Nově navrhuje hodnotu, avšak pro jinou veličinu – pro výhřevnost v sušině, a to 6,5 MJ/kg (což je při obsahu vody 15% reálná výhřevnost 5,5 MJ/kg).

Nesouhlasíme s tím, aby ČR měla tento parametr nastaven nejpřísněji v celé EU. Podle nás k tomu není objektivní důvod a nese to s sebou širokou řadu dalších obtíží (odpady s takto nízkou výhřevností není možné energeticky využívat, pouze odstranit spálením, jak bude nakládáno s těmito odpady? kdo ponese vyšší náklady? dopad na ŽP, apod.).

Návrh zákona navíc obsahuje i omezení přes parametr AT 4. ČAOH k otázce vhodného nastavení parametru výhřevnosti nechala zpracovat odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT.

Zeptali jsme se tedy Jany Suzové, environmentální specialistky společnosti SAKO Brno, a.s., jak je to s hodnotou spalného tepla nebo výhřevností odpadu doopravdy.

ČAOH samozřejmě s velkou okázalostí prosazuje vysokou míru materiálového třídění, kterou vzhledem k EU legislativě není možné nepřijmout a neprosazovat.

Budeme-li se bavit ne o cílech jednotlivých tříděných komodit, ale o třídění jako celku tj. o materiálovém využití na úrovni 50% produkce komunálních odpadů, tak zbývá druhých 50% odpadů s průměrnou výhřevností cca 8 MJ/kg (to je hodnota, kterou mají v odpadech i ostatní země EU a je jedno, zda mají stanoveno 6 nebo 13 MJ/kg), které lze velmi efektivně energeticky využívat.

Zde je první velká nepřesnost ČAOH! Země EU identifikují druhých 50 % odpadů k možnému využití, kdežto MŽP identifikuje odpady, které budou moci být uloženy na skládku i po roce 2024.

Nejedná se tedy o nejpřísnější parametr v celé EU. Z výše uvedeného vyplývá, že kdyby ministerstvo neprosadilo nižší výhřevnost než 8 MJ/kg, tak zbylých 50% by se mohlo dále ukládat na skládky ( a to jsou dnes odpady, za které ČAOH bojuje a chce co nejdéle uchovat pro své členy), neboť by se jednalo o zbytkový dále nevyužitelný odpad.

Zákon zakazuje ukládat na skládky pouze SKO (chápáno dnešními parametry, tedy s vyšším obsahem recyklovatelných složek), recyklovatelné a využitelné odpady, a to od roku 2024 viz §21 odst. 7 novely zákona č.229/2014 Sb.

Návrhy na stanovení výhřevnosti na úrovni 4 MJ/kg jako nevyužitelné odpady, které bude možno skládkovat, by bylo možno obcházet tím, že by odpady pro testy někdo více ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372