1/2024

Budějovická teplárna v moderní laboratoři ročně analyzuje tisíce vzorků paliv a vody

| autor: Pavel Mohrmann0

Budějovická teplárna v moderní laboratoři ročně analyzuje tisíce vzorků paliv a vody

V laboratoři vody šlo o 4120 a v laboratoři paliv o 1563 vzorků. Ty slouží ke kontrole dodržování chemických režimů teplárny, což je podmínka pro správný provoz zařízení a jeho prevenci. Týká se to hnědého uhlí, popílku, škváry, vody, kalů, suspenze a granulátu. Souběžně analyzuje další různé druhy vzorků odpadních vod.

Výsledky analýz jsou mimo to velmi důležité pro naplnění obchodních parametrů dodávek surovin. Tedy aby uhlí, které nakupujeme, mělo parametry garantované smlouvou. Data nám zároveň slouží pro technické a provozní výpočty a tepelné bilance,“ říká Martin Žahourek, člen představenstva teplárny.

Součástí laboratoře je spektrofotometrie. Tedy analytická metoda pro měření vlastností vzorku na základě pohlcování světla různých vlnových délek spektra. Umožňuje například určit koncentrace určité látky v roztoku. Laboratoř je vybavena i zařízením na analýzy obsahu organického dusíku, chromu či niklu.

Moderně vybavené laboratoře jsou dnes už standardem energetických zdrojů. Jsou nutnou součástí validace dodržování správného chemického režimu technologických celků jak ve výrobním zdroji, tedy na kotlích a turbogenerátorech, tak v distribuční soustavě a v místech předávání technologických médií jako je například horkovodní nebo parní systém. Zároveň zajišťují rozbory všech vstupních i výstupních surovin, tedy paliv a popelovin,“ dodal Martin Žahourek.

Neakreditované služby laboratoř poskytuje i externím zákazníkům. Lidé často chtějí jen krácený fyzikálně chemický rozbor, což je základní posouzení kvality zdroje pitné vody. Pracovníci laboratoře provádějí analýzy vod od ultračistých, přes povrchové a podzemní, až po odpadní, stejně jako kalů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling