1/2024

Bilancování výroby a spotřeby vody – úkol dne ve vodárenství

| autor: Petr Šnyta, jednatel EG – Expert, s.r.o.0

Bilancování výroby a spotřeby vody – úkol dne ve vodárenství

Pokud dokážeme rychle přijímanými zákony a zákazy regulovat pohyb občanů a chování podniků i institucí, měli bychom se umravnit i ve využití této životodárné tekutiny a v neuvážených zásazích do matky přírody.

Pokud však chceme řídit či usměrňovat jakýkoliv proces, potřebujeme mít o něm dostatek informací. Řídit znamená nejdříve měřit, sledovat a vyhodnocovat, následně dělat nápravná opatření a pak opět sledovat a vyhodnocovat.

Proto i vodohospodářské společnosti a obce musí přehodnotit své priority a činnosti včetně práce s daty a informacemi. Už to není jen o tom dodat vodu za každou cenu, vyfakturovat a zaúčtovat. Samozřejmě tradiční agendy Zákaznického informačního systému budou dále dominovat (nějak ty peníze od zákazníků musíme dostat), ale je čas se zákazníky více komunikovat, sdělovat si informace a to oboustranně.

Správné načasování akcí typu napouštění bazénů, omezení zalévání zahrádek pitnou vodou, odstávky částí vodovodního řádu bude muset být komunikováno v kratších časových intervalech – prakticky on-line.

IT k tomu dnes poskytují potřebné nástroje typu hromadné posílání SMS zpráv či klientské portály. Zde mohou mít zákazníci přehled nejen o uzavřených smlouvách, zaslaných fakturách, ale i o spotřebách a připravovaných změnách či omezeních. Je to zároveň marketingový i osvětový nástroj, který mohou sdílet i příslušné obce. Odběratelé by měli mít i možnost zpětné vazby v podobě připomínek, námětů, případně provádět průběžné samoodečty.

Dalším aktuálním pojmem v procesech je Bilance vod, kterou řadíme pod Výrobní informační systémy. Zvýšená potřeba sledování čerpání, spotřeb vody a zejména ztrát umožňuje investovat do infrastruktury správným směrem. Je to především o dostatečném množství informací v potřebném členění a možnosti analýzy těchto dat s vyvoláním nápravných opatření. Samozřejmě se to neobejde bez odečtů dat z většího počtu měřidel i dat z řídicích a monitorovacích systémů (např. z vrtů, přečerpávacích stanic, úpraven vody apd.):

Nutností je i diverzifikované měření vody v distribuční síti. Máme na mysli nejen jednotlivé obce, lokality, ale i jednotlivé větve sítí a pak samozřejmě měření spotřeb na jednotlivých odběrných místech. Zde často ještě musí probíhat ruční odečty vodoměrů. Nicméně i zde tradiční nástroje typu tužka, papír začínají nahrazovat smart phony, které pomáhají s identifikací měřicího místa, s bezprostřední validaci odečtu, s automatizovaným načtením do Zákaznického i Výrobního IS.

V případě moderních vodoměrů typu např. Kamstrup je zde i možnost osazení modulů pro provádění odečtů na dálku a jejich následné zpracování. To vše nám umožní provádět bilance vod ve stále menších časových řezech v souladu s následujícím základním schématem:

Pomocí vhodných aplikací typu eSADA pak máme přehled v hierarchickém členění jak po objektech (lokalitách), tak komoditách v různých časových řezech za libovolné sledované období s možností číselné i grafické vizualizace:

Díky tomu pak můžeme analyzovat situaci komplexně jak v krátkých, tak historicky dlouhých časových intervalech:

Velkým regulátorem dodávek a spotřeb je cena dodávané komodity. Od toho se odvíjí i celkové objemy spotřeb. Je možné, že i u komodity typu voda se budeme setkávat v případě dodávek pro průmyslové podniky s pojmy typu denní maxima, kapacitní ceny apd. jako je to u jiných energetických komodit.

Určitě jsme v posledních letech dosáhli snížení celkové spotřeby vod respektive snížení ztrát vody během její distribuce investicemi do technické infrastruktury. Stále jsou však oblasti, kde nás to teprve čeká. Správa majetku (zařízení) je nepřetržitý proces. Proto další ostře sledovanou IT oblastí jsou Servisní informační systémy, které slouží jednak pro pasportizaci zařízení (nejlépe v návaznosti na GIS) a jednak pro sledování stavu infrastruktury, plánování oprav a řízení prací.

SW firma EG – Expert, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem aplikací pro všechny zmíněné úlohy a výsledkem její práce je komplexní SW řešení eSADA, které je určeno jak pro teplárenské, tak vodárenské společnosti a integruje v sobě všechny 3 výše zmíněné informační systémy: Výrobní, Zákaznický (včetně Klientského portálu) a Servisní.

Komplexnost řešení eSADA a sdílení dat jak v části výroba, tak v části spotřeba odlišuje tento produkt od podobných konkurenčních řešení.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP