1/2024

Bezpečnost technické infrastruktury Prahy a velkoměst ČR

| autor: Ivana Weinzettlová Jungová, za přispění TOP EXPO CZ0

Bezpečnost technické infrastruktury Prahy a velkoměst ČR

Akce se zaměřila na témata Bezpečnost a dostupnost komunikace v krizových situacích, Pitná voda a odpady a Kybernetická rizika velkoměst. Sekci Pitná voda a odpadní vody předsedal ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky, z.s., Ing. Oldřich Vlasák a své příspěvky přednesli členové SOVAK ČR – zástupce VEOLIA VODA ČR, a.s., Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., a Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Mezinárodní zkušenosti při zabezpečení zásobování velkoměst vodou prezentoval technický a provozní ředitel společnosti VEOLIA VODA ČR, a.s., Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA.

Postupně se věnoval legislativnímu rámci zabezpečení zásobování vodou, obecnému zajištění bezpečnosti infrastruktury, zabezpečení infrastruktury z pohledu kybernetické bezpečnosti a příkladům zabezpečení fyzické bezpečnosti vodovodní sítě.

Konkrétně byl zmíněn vůbec první kybernetický útok na provozovatele vodovodů a kanalizací okresní velikosti, který proběhl na podzim roku 2016. Nastalou skutečnost zohlednila i novela zákona o kybernetické bezpečnosti a mezi poskytovatele základních služeb jsou tak zahrnuti i provozovatelé vodovodů a kanalizací pro více jak 20 tisíc obyvatel.

(Pozn.: Zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou a 7. 6. i Senátem a jeho účinnost by měla být od ledna 2018.) Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA uvedl také nejčastěji zjištěné závady při security auditech a zásady strategie kybernetické bezpečnosti.

Ing. Petr Mrkos, generální ředitel společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) prezentoval krizové řízení a havarijní připravenost v PVK pro běžný stav, havarijní stav, mimořádný stav, krizovou situaci, stav nebezpečí, nouzový stav a stav ohrožení státu.

Rozebral ve svém vystoupení také skupiny krizových situací podle Krizového plánu PVK Pitná voda a Odpadní voda a trendy v oblasti krizového řízení. Trendům při zásobování pitnou vodou se věnovala přednáška Ing. Petra Žejdlíka, MBA, předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Seznámil přítomné se základními informacemi o distribuci pitné vody a odvádění odpadních vod, zdrojích pitné vody pro HMP, zajištění dodávek pitné vody v případě blackoutu a v neposlední řadě s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy.

V závěrečném vystoupení sekce se Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového managementu hlavního města Prahy, zaměřil na systém zásobování pitnou vodou v Praze, objasnil rozdíl mezi náhradním a nouzovým zásobováním, přednesl aktuálně řešené otázky související se zajištěním nouzového zásobování pitnou vodou ve městě. Zmíněna byla i „nová“ hrozba vzniklá v souvislosti se změnou klimatu – sucho.

Kromě výše uvedené sekce byla součástí programu i sekce Bezpečnost občanů při řešení krizových situací; kybernetická rizika velkoměst, kterou měl na starosti Bc. Libor Hadrava, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality hl. m. Prahy.

Zazněla zde vystoupení k zásadám komunikace v krizových situacích, zákonu č. 240/2000 Sb., kybernetickým rizikům velkoměst, ke krizové legislativě, informovanosti obyvatel a zajištění dodávek pro občany v krizové situaci.

Například obchodní ředitel IBM, Ing. Petr Havlík, seznámil přítomné s tím, jak by mohl probíhat potenciální kybernetický útok a jak by se mu dalo zabránit. Demonstroval takový postup na modelové studii Předběžný plán útoku na New York, který přinesl v roce 2016 New York Magazine.

Přednášky a závěrečnou zprávu naleznete na www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2017/bti-2017. Další ročník konference je plánován na příští rok v termínu 15. 5. 2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP