Reklama

12. 4. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MZe

Benchmarking VaK

Ministerstvo zemědělství uveřejnilo benchmarkingové projekty - vlastních a provozovatelských subjektů, ke kterým je možné podat připomínky.

Ve smyslu § 29 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, je v působnosti Ministerstva zemědělství regulace oboru vodovodů a kanalizací.

Jedním z úkolů plynoucího z "Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství", schváleného usnesením vlády č. 86 ze dne 9. února 2015, je zavést trvalý benchmarking vlastnických a provozních subjektů v České republice s cílem každoročního poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací odborné i laické veřejnosti.

V roce 2016 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2015 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2015. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2015. 

Uvedené dokumenty MZe uveřejňuje jako otevřené s možností je připomínkovat.

Připomínky je možné zaslat elektronicky do 15. 6. 2017 na adresu benchmarkingVaK@mze.cz nebo poštou na adresu:
MZe, odbor dozoru a regulace vodárenství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372