Aktualizace „Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ - 2016

| autor: Tisková zpráva MPO0

Aktualizace „Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ - 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním návrhu nové Surovinové politiky České republiky reaguje na hospodářský vývoj v Evropě i ve světě, na změny na světovém trhu nerostných surovin i na zveřejnění evropské surovinové strategie Raw Materials Initiative a návazných dokumentů.

Surovinovou politikou formuluje vláda České republiky politický, legislativní a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zásobování surovinami.

Surovinová politika je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v oblasti nerostných surovin v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí. Vychází z principu udržitelného rozvoje, jako obecného zastřešujícího faktoru.

Český stát, jakožto vlastník nerostného bohatství, státní surovinovou politikou jasně deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostném surovinovém potenciálu a na důsledné ochraně ložisek nerostných surovin a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních či nedestruktivních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a nových moderních použití známých surovin.

Vláda na svém zasedání dne 25. 1. 2016 vzala na vědomí Surovinovou politiku ČR (verze prosinec 2015) a schválila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).

Příslušným úřadem pro proces posouzení vlivů na životní prostředí a sběr připomínek k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí je v případě Surovinové politiky ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 110 00 Praha 10.

Níže jsou uvedeny odkazy na aktuální znění návrhu Surovinové politiky ČR a výstupy jejího posouzení vlivů na ŽP.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK