Studie EN

Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší 2020

| zdroj: Hospodářská komora ČR0

road-2429241_640.jpg
zdroj: pixabay

Kompletní aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší. Jednotlivé zaktualizované programy zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace byly v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší publikovány ve Věstnících MŽP vydaných postupně v období od září 2020 do února 2021.

Všechny programy obsahují kromě analýzy příčin znečištění ovzduší i podrobnosti o opatřeních přijatých ke zlepšení kvality ovzduší. Ty obsahují kromě popisu aplikace opatření také odhad jejich efektů, rámcový časový plán jejich provádění a odpovědného gestora. Aktualizované programy obsahují v návaznosti na provedenou analýzu příčin znečištění tři druhy opatření – opatření k omezení znečištění ze sektoru lokálního vytápění domácností, opatření k omezení znečištění z průmyslových zdrojů a opatření k omezení znečištění z dopravy.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy