1/2021

Aktualizace: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (30. verze)

| zdroj: OPŽP0

update-gd7ecb2dbf_640.jpg
zdroj: pixabay

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 1. 2022.

Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří revize provedené v souvislosti s novou mapou regionální podpory na období 2022-2027, která je účinná od 1. 1. 2022

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v závislosti na kategorii regionu. V ČR bude nově kromě stávající dominantní kategorie a) část regionů spadat do kategorie c), která má sníženou intenzitu pro regionální podporu. Bonusy pro malé a střední podniky jsou pro obě kategorie zachovány.

Na základě nové Mapy regionální podpory se tedy mění pro žadatele v OPŽP intenzita podpory u Regionální blokové výjimky (článek 14 GBER) a rovněž dochází ke změně takzvaných regionálních bonusů uplatňovaných u relevantních článků dle nařízení 651/2014 GBER (články 36 – 49).

Dále došlo k úpravě tabulky s přehledem alokace finančních prostředků v návaznosti na realokaci finančních prostředků v OPŽP, doplnění informace k případům převodu investorství a k úpravám některých příloh.

Aktuální verze je dostupná na portálu www.opzp.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo