1/2024

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

| zdroj: MPO ČR0

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

Aktualizace Koncepce byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu provedena na základě řízení o porušení Smlouvy o fungování EU č. 2018/2025 (tzv. infringementové řízení), v němž Evropská komise vytýkala ČR nedostatky vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Tyto nedostatky se týkaly Koncepce, jež byla přijata usnesením vlády č. 852 ze dne 29. listopadu 2017. Konkrétně se jednalo o požadavek na doplnění ukazatelů výkonnosti při provádění Koncepce a posouzení nákladů na národní program.

Při projednání byl učiněn závěr, že v rámci této aktualizace Koncepce se jedná o marginální změny formálního, technického či organizačního charakteru zjevně bez vlivu na životní prostředí, což bylo hlavním předmětem aktualizace Koncepce přijaté v roce 2017 (viz dále).

Materiál byl zaslán zástupcům Evropské komise a na jeho základě bylo sděleno, že se neočekává pokračování infringementového řízení. Finální ukončení řízení se očekává v horizontu měsíců.

V roce 2017 schválená aktualizace dříve platné Koncepce z r. 2002 byla zpracována v souladu s požadavky směrnice Rady Evropské unie č. 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Zároveň vycházela z analýzy situace v oblasti nakládání s nízko a středněaktivními odpady, ze stavu přípravy hlubinného úložiště pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, proběhlých legislativních změn a programových dokumentů vlády a z mezinárodních zkušeností a trendů. Dalšími motivy pro provedení aktualizace koncepce je legislativní vývoj v EU a doporučení IAEA a OECD/NEA.

Koncepcí, jež projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 852 ze dne 29. listopadu 2017, byl završen proces probíhající průběžně od roku 2014.

Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem byl již během přípravy původní verze podroben procesu strategického posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), včetně přeshraničního veřejného projednání s okolními státy. V procesu přípravy aktualizace vyřizující infringementové řízení EK bylo ze strany MŽP sděleno, že nové řízení SEA není nutné.

Vyhodnocení Koncepce a dokumenty s ní související lze najít na webové stránce: https://www.surao.cz/koncepce.

Přílohy ke stažení

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP