Reklama

5. 3. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Aktuality z fóra ECHA v heslech

V rámci konference Chemická legislativa 2017 pořádané společností ReachSpektrum byly mimo jiné diskutovány aktuality z Fóra agentury ECHA.

Nový systém pro výměnu informací o porušení nařízení REACH - ICSMS, je rychlejší. Původně německý systém komunikace s kontrolními orgány je opravdu rychlejší.

Aktuálně se diskutují následující praktické otázky:

Kdo má být dodavatelem v Bezpečnostního listu? Ze strany ČR se ozývá, že dodavatelem je ten, kdo BL předkládá.

Kdo je odpovědný za porušení čl. 67 REACH? Pokud se například najde šestimocný chrom ve vyrobené obuvi, je vynikem výrobce? Nebo dodavatel kůže, která prvek obsahuje?

Co má být důkazem, že se jedná o zpětný dovoz látek?

Dalším diskutovaným tématem je používání koncentrační rozmezí v bodě 3,2 BL. Některé rozmezí jsou obrovská, což je nulová informace. Firmy tím zakrývají obchodní tajemství složení směsi Tak to ale myšleno nebylo.

Kontrolní projekty

Projekt na povolování II. Byl zaměřený na látky v příloze XIV reach s datem zániku 2015. Zaměřili se na HBCDD. Proběhlo 19 kontrol a krom jednoho výrobce všichni přešli na alternativy.

REACH - en - force 4 - kontroly od února 2016 zaměřené na látky z přílohy XVII:

kadmium, nikl, šestimocný chrom, olovo, ftaláty, azbest atd..

Co nás čeká? Reach - en - force 5

Hlávní téma je v současné době rozšířené bezpečnostní listy. - tři vrstvy - registrant, předávání informací a konečný uživatel.

Pilotní projekty

1. polovina roku - projekt na internetový prodej chemikálií a reklamu (nařízení CLP)

2. polovina roku - projekt na SVHC látky v předmětech (oznamování, předávání informací v dodavatelstkém řetězci, nařízení REACH)

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372