2/2023

9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem

| autor: Tisková zpráva MPO0

9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem

Mezivládní komise vznikla na základě Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky.

První den, tedy 8. prosince ve čtvrtek, se uskutečnila expertní jednání v jednotlivých pracovních skupinách. První z nich byla pracovní skupina pro obchod, investice, dopravu a rozvojovou spolupráci.

Jak konstatoval zástupce Velvyslanectví ČR v Srbsku a současně koordinátor skupiny, Jiří Král, veškerá témata, týkající se různých oblastí zájmu, byla úspěšně vyřešena ve spolupráci s dalšími rezorty (MMR, MZe, MD a další).

Původní témata byla nově rozšířena také o rozvojovou spolupráci. S ohledem na to, že spolupráce v této oblasti bude v průběhu dalších let měnit formu, půjde již spíše o výměnu a předávání zkušeností přístupu EU.

Druhá pracovní skupina se zaměřila na spolupráci v oblasti energetiky. V této souvislosti se mj. setkala státní tajemnice Ministerstva energetiky a hornictví Srbska se zástupcem Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstva průmyslu a obchodu. Na jednání se zaměřili na téma budoucnosti těžby hnědého uhlí.

Poslední pracovní skupina se věnovala otázce financí. V rámci ní byl stanoven další postup při řešení pohledávky mezi Česko republikou a Srbskem jako části dluhu, vzniklého mezi bývalou Českou a Slovenskou federativní republikou a Federativní republikou Jugoslávie. Zástupci Ministerstva financí z obou stran poznamenali, že od minulého zasedání došlo k velkému pokroku a ukázalo se, že můžeme najít společné řešení v této věci.

Druhý den 9. prosince v pátek se uskutečnilo závěrečné Plenární zasedání, kde české straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchoduVladimír Bärtl. Srbskou stranu vedl státní tajemník ministra obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací, Stevan Nikčević.

Oba spolupředsedové zde podepsali závěrečný Protokol, ve kterém se odrazila spolupráce na bilaterální úrovni za uplynulý rok od posledního, tedy osmého zasedání. Protokol také obsahuje, zejména v jeho energetické části, výčet zamýšlených projektů v blízké budoucnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP