1/2021

8 návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

| zdroj: MPO0

science-1408800_640.jpg
zdroj: Pixabay

Začala veřejná konzultace k návrhům na identifikaci dalších 8 látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA 10. 3. 2021).

Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití:

  • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B) (EC 201-025-1, CAS 77-40-7), endokrinní disruptor s účinky na životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f); látka nemá registraci podle nařízení REACH; návrh předložila Francie;
  • medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB ] (EC -, CAS -), látka PBT a vPvB; používá se do polymerů/pryže, lepidel a těsnicích hmot, nátěrových hmot, v pracovních tekutinách a ve výrobcích a barvivech k úpravě textilu; návrh předložila ECHA;
  • phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC -, CAS -), látka je toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor pro lidské zdraví a životní prostředí (čl. 57f); používá se při výrobě chemikálií, pryžových a plastových výrobků; návrh předložilo Německo;
  • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS -), látka je toxická pro reprodukci; používá se k výrobě vonných látek do čisticích prostředků a výrobků pro osobní hygienu; návrh předložilo Švédsko;
  • 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) (EC 221-967-7, 253-057-0, 202-480-9; CAS 3296-90-0, 36483-57-5, 1522-92-5, 96-13-9), látka je karcinogenní; používá se při výrobě plastových výrobků a chemikálií; návrh předložilo Norsko;
  • 1,4-dioxane (EC 204-661-8, CAS 123-91-1); možné vážné účinky pro životní prostředí a lidské zdraví; látka se používá v laboratorních chemikáliích, regulátorech pH, výrobcích k úpravě vody a jako rozpouštědlo k výrobě dalších chemikálií; návrh předložilo Německo;
  • glutaral (EC 203-856-5, CAS 111-30-8; senzibilizátor dýchacích cest (čl. 57(f) - lidské zdraví); používá se jako biocid, k činění kůže a při zpracování rentgenových snímků; návrh předložilo Švédsko. Výzva k předložení důkazů na podporu možného návrhu na omezení bude vydána samostatně.
  • orthoboric acid, sodium salt (EC 237-560-2, CAS 13840-56-7); látka je toxická pro reprodukci; nemá registraci podle nařízení REACH; návrh předložilo Švédsko.

Veřejná konzultace potrvá do 23. dubna 2021. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce Identifikace látek SVHC na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další informace.

MPO žádá české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo