1/2024

5,5 milionu pro držitele krajské či celostátní ceny Zelená stuha

| autor: Tisková zpráva MŽP0

5,5 milionu pro držitele krajské či celostátní ceny Zelená stuha

Zájemci o finanční příspěvek z řad obcí oceněných Zelenou stuhou za péči o zeleň a prostředí, včetně celorepublikového vítěze Zelené stuhy ČR [1], si mezi sebou rozdělí celkem 5,5 milionu korun. Žádosti mohou podávat na Státní fond životního prostředí ČR od 9. ledna do 31. prosince roku 2017.

„Jedná se už o sedmou výzvu v tomto programu. Jeho cílem je poskytnout finanční ocenění držitelům krajské a celostátní ceny Zelená stuha [2]. Vítězné obce a města mohly poprvé o dotaci na projekty zlepšující stav zeleně na svém území žádat už v roce 2010.

Od té doby tak žadatelé mohli v tomto programu čerpat 32,5 milionu Kč. Jeho cílem je nadále zlepšovat životní prostředí a kvalitu života ve městech a obcích a podpořit v nich udržitelný rozvoj,“ shrnuje Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU.

„Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 400 tisíc korun. Držitel hlavní ceny pak může získat až 700 tisíc korun,“ upřesňuje náměstek Jan Kříž.

O dotaci se mohou hlásit obce, které v roce 2016 získaly Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku, včetně vítěze hlavní ceny, kterým se loni stala Kostelní Lhota ve Středočeském kraji.

„Soutěže Vesnice roku jsme se loni účastnili poprvé. Vůbec jsme nečekali, že získáme Zelenou stuhu ČR. Není to zásluha jen vedení obce, ale všech našich obyvatel, kteří se podílejí na péči o zeleň v obci.

Dotace ve výši 700 tisíc korun vítáme. Peníze bychom chtěli použít na údržbu stromů na návsi. Některé z nich mají i více než sto let a pak také na pořízení nějaké techniky,“ říká k nově otevřené výzvě starosta obce Kostelní Lhota Tomáš Drobný.

Žádosti mohou zájemci o dotaci podávat od 9. ledna do konce letošního roku. Celková alokace činí 5,5 milionu korun. Podporu mohou obce získat na projekty, jako je např. obnova ploch a prvků zeleně v obci, přičemž součástí realizace může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné.

„Peníze lze ale čerpat i na obnovu a budování cest, výstavbu či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péči o stávající vegetační prvky, včetně pořízení nezbytného technického vybavení,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace jsou určené i na revitalizace vodních toků a vodních ploch, demolici stávajících funkčně a esteticky neodpovídajících zařízení na veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s rázem dané obce.

Příspěvek je možné získat rovněž na environmentální vzdělávání a výchovu. V tomto případě je podmínkou, aby projekty přispěly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do ekologických aktivit, případně k péči o zeleň a přírodní prvky.

„Primárně budeme podporovat projekty na zastavěném a zastavitelném území obcí. Za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně i funkci rekreační, osvětovou či ekostabilizační, podpoříme i projekty na opatření mimo zastavěné území obcí,“ dodává náměstek Jan Kříž s tím, že navrhovaná opatření musí být v souladu s daným venkovským prostředím a realizace těchto opatření a projektů musí vést k celkovému zlepšení stavu veřejných prostranství a přírodních prvků zeleně v obci tak, aby byl zachován či obnoven celkový ráz venkova.

Poznámky:

[1] V loňském, 22. ročníku soutěže Vesnice roku soutěžilo celkem 251 obcí ze 13 krajů České republiky. Vítězem a držitelem titulu Vesnice roku 2016 se stala valašská obec Kašava. V celostátním kole o Zelenou stuhu ČR zvítězila středočeská obec Kostelní Lhota. Na druhém místě skončilo město Skalná z Karlovarského kraje, třetí příčku obsadila obec Osíčko ze Zlínského kraje.

[2] Ocenění Zelená stuha se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku, do níž je MŽP zapojeno a podílí se tak na již tradiční celostátní kampani zdůrazňující význam českého venkova a jeho potenciál pro udržitelný rozvoj České republiky, a to nejen z hlediska hospodářského a sociálního, ale i environmentálního. O soutěž Vesnice roku je za dobu 20 let její existence značný zájem, každoročně se do ní hlásí kolem 300 obcí.

Dokumenty k výzvě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP