1/2024

4. zasedání odborné skupiny Komise na vysoké úrovni pro energeticky náročná odvětví

| autor: MPO ČR0

4. zasedání odborné skupiny Komise na vysoké úrovni pro energeticky náročná odvětví

Jednání předsedala generální ředitelka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky paní Lowri Evans a účastnili se jej zástupci 11 energeticky náročných odvětví, členských států včetně České republiky, neziskových organizací a odborů.

Setkání bylo tematicky věnováno přechodu daných sektorů průmyslu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství do roku 2050 a tomu, jak mohou Komise, členské státy a průmysl společně řešit přípravu plánu pro tento přechod.

Zástupci jednotlivých průmyslových odvětví se vyjadřovali ke sdělení Komise k dlouhodobé klimatické strategii EU z 28. listopadu 2018, nazvanému „Čistá planeta pro všechny; Evropská dlouhodobá vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“.

Také podpořili další činnost skupiny a vytvoření pracovních skupin. Společným cílem v pracovních skupinách bude do podzimu t. r. připravit konkrétní doporučení pro skupinu a následně pro Komisi, pokud jde o plán dlouhodobého přechodu průmyslu k nízkouhlíkové ekonomice.


Souvislosti:

Evropská komise zřídila skupinu na vysoké úrovni pro energeticky náročná odvětví v říjnu 2015 s cílem projednávat se zástupci průmyslu nejdůležitější otázky, kterým daná odvětví průmyslu čelí, a poskytovat Komisi poradenství a odborné znalosti při přípravě legislativních návrhů a politických iniciativ.

Skupina je tvořena ze zástupců 17 členských států, 10 zástupců průmyslu, 10 partnerů z občanské společnosti, a po jednom zástupci z Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling