1/2024

22. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017

| autor: MPO0

22. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017

Pořadatelem konference byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů s dalšími zahraničními organizacemi pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, ministra průmyslu a obchodu, ministra kultury, hejtmanky Karlovarského kraje a primátora města Karlovy Vary. Konference se uskutečnila jako součást Dnů stavebnictví a architektury Karlovarského kraje.

Tématem letošního ročníku byla problematika integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí v souvislosti s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020).

Jedná se zejména o urbanistické a územně technické koncepce rozvoje měst a obcí ve vztahu k dopravní infrastruktuře, výkonu správy majetku, provozu a údržby v životním cyklu veřejné infrastruktury, územně technickým a kulturním vazbám rozvoje obcí a měst, sociální vazbě k mladé generaci, životnímu prostředí a kulturní krajině (zákonitosti tzv. sociální ekologie, která se zabývá vztahem člověka k místu jeho života).

Cílem městského inženýrství je udržitelný rozvoj urbanizovaného území od infrastruktury, přes výstavbu budov, městský mobiliář, veřejná prostranství až po přívětivé sociální a kulturní prostředí.

Konferenci zahájil její dlouholetý organizátor a předseda výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary Ing. Svatopluk Zídek. Za českou stranu vystoupili zejména primátor města Karlovy Vary ing. Petr Kulhánek, předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel odboru stavebnictví a primárních surovin MPO Ing. Petr Serafín, dále potom zástupci MMR, FAST VŠB, FSv ČVUT.

Ze zahraničí viceprezident Mezinárodní federace městského inženýrství pan Ing. Vincent Ross a zástupci Saské, Bavorské a Durynské inženýrské komory a Slovenské komory stavebných inženierov.

Ing. Petr Serafín ve svém úvodním vystoupení za MPO zdůraznil nezbytnost úzké spolupráce městského inženýra s městským architektem, tak aby oba "táhli za jeden provaz" a výsledkem bylo nejen urbanisticky a technicky funkční prostředí, ale i uživatelsky příjemné pro obyvatele se všemi atributy "krásna".

Ze závěrečného zhodnocení, které provedl předseda Vědecké rady konference doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. vyplynulo, že průběh konference lze, jako každoročně, považovat za velmi přínosný, přednesené referáty byly na vysoké úrovni a přispěly k předání vzájemných zkušeností v dané oblasti.

Závěrem bylo vyhlášeno, že tématem příštího 23. ročníku bude "Doprava ve městě".

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP