2/2023

170 milionů půjde na energeticky úsporné renovace veřejných budov

| autor: SFŽP0

170 milionů půjde na energeticky úsporné renovace veřejných budov

Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Podporováno bude zejména zateplení budov včetně výměny oken a dveří nebo instalace technologií využívajících odpadní teplo.

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb a pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí (budova musí být určena a užívána ke všem výše uvedeným účelům).

Podporována budou rovněž opatření v budovách veřejného sektoru, které nejsou využívány a jejich stávající stavebně technický stav neumožňuje jejich řádné a efektivní užívání bez účelné investice do rekonstrukce či revitalizace a u kterých zároveň není možné z důvodu jejich nevyužívání doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období.

Nutnou podmínkou pro získání dotace je, že na objekty není možné čerpat podporu z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od 1. února až do 31. října 2017 anebo do vyčerpání alokace. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář v informačním systému BENE-FILL .

Cílem programu ZÚ je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby. Základní podmínky nově vyhlášené výzvy jsou stanoveny ve Směrnici MŽP č. 7/2010 v platném znění a jejích přílohách, podrobné podmínky a informace k samotné administraci žádostí pak najdete v Závazných pokynech.

Dokumenty ke 3. výzvě pro budovy veřejného sektoru

V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy byl vydán dodatek č. 6 ke směrnici MŽP č. 7/2010: Směrnice MŽP č. 7/2010 ve znění dodatku č. 6 včetně příloh

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP