1/2024

13. října odstartuje šestá družice Sentinel, zaměří se na kvalitu ovzduší

| autor: Tisková zpráva MŽP0

13. října odstartuje šestá družice Sentinel, zaměří se na kvalitu ovzduší

Již šestá družice z evropského programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti s názvem Copernicus poputuje na oběžnou dráhu Země, aby poskytla data o kvalitě ovzduší. 

Díky tomuto programu může Evropa i celý svět od roku 2014 bezplatně a na principu plně otevřených dat využívat informace poskytované družicemi Sentinel a základní služby programu.

Sebraná data a informace ze Sentinelu-5P budou sloužit hlavně službě pro sledování atmosféry (CAMS) programu Copernicus. Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí, ECMWF, tak získá další důležitá data pro předpovědní modely. Ty poslouží při sledování vývoje kvality ovzduší, což státům pomůže při rozhodování a při tvorbě politik.

Sentinel-5P se zaměří na:

  • znečištění ovzduší

Poskytne data o množství různých plynů jako například oxid dusičitý a oxid uhelnatý unikajících z dopravy Změří mj. oxid siřičitý z průmyslové výroby a zmapuje formaldehyd, který může být uvolněn do atmosféry prostřednictvím dřevozpracujícího průmyslu a lesních požárů.

  • ozónovou vrstvu

Bude mapovat globální ozón, informace se využijí k denním prognózám ultrafialového záření např. pro veřejně dostupnou výstražnou službu. Díky ní budou dostupná ozónová data pro dlouhodobé sledování klimatu a atmosféry. Zaměří se také na ozón v dolní atmosféře, který může působit problémy s dýcháním a poškozovat vegetaci.

  • klima

Bude sledovat hodnoty CO2 a skleníkové plyny jako je metan, který vstupuje do ovzduší z fosilních paliv, skládek, chovu hospodářských zvířat a zemědělství. Změří také aerosoly a mraky, které ovlivňují rovnováhu Země. Díky tomu bude možné lépe porozumět chemickým procesům v atmosféře a jejich vlivu na klima, což napomůže přijmout účinné strategie v boji proti změně klimatu.

Díky programu Copernicus může již 3 roky de facto kdokoliv bezplatně využívat data a informace poskytované družicemi Sentinel a základní služby programu. Data poskytuje již 5 družic programu: párová družice s radarovou anténou Sentinel-1 A/B, párová družice pro snímkování krajinného pokryvu Sentinel-2 A/B a Sentinel-3A, který je určený ke sledování vodních ploch, pobřežních oblastí a ledové pokrývky.

Sentinel-5P poskytne data potřebná pro pozorování atmosféry a jejího znečištění a bude sbírat informace několik let až do doby uvedení do provozu meteorologické družice MetOp druhé generace (MetOp-SG). V přípravě jsou také další družice vyvíjené pro program Copernicus, Sentinel 3B, 4A/B, 5A/B a 6A.

Na palubě Sentinelu-5P je umístěn nejmodernější vědecký přístroj Tropomi, který mapuje množství stopových plynů, jako jsou oxid dusičitý, ozon, formaldehyd, oxid siřičitý, metan, oxid uhelnatý a aerosoly. Tyto plyny ovlivňují kvalitu ovzduší, mají tedy přímý dopad na naše zdraví a klimatické podmínky, ve kterých žijeme.

Spektrometr Tropomi mapuje globální atmosféru každých 24 hodin s rozlišením až 7 km × 3,5 km, s rozsahem snímání o šířce záběru 2600 km, což je vzdálenost, která zajistí mapování celé planety během jediného dne. Každodenní informace o znečišťujících látkách v atmosféře s přesností, která nebyla dosud dostupná, přinesou zcela nový standard pro monitoring kvality ovzduší.

Gestorem programu Copernicus v České republice je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Provádění programu na národní úrovni je zajišťováno mezirezortní pracovní skupinou Národní sekretariát GEO/Copernicus.

Mediální kampaň spustila Evropská kosmická agentura, informace jsou dostupné tady a blog vědců najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA