2/2023

100 milionů pro obce a kraje půjde na ekologická auta

| autor: Tisková zpráva MŽP0

100 milionů pro obce a kraje půjde na ekologická auta

Žádat mohou o příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Ministr Brabec dnes zároveň podepsal se zástupci výrobců a dovozců aut, energetických a plynárenských společností memorandum o spolupráci na podpoře rozvoje alternativních pohonů v ČR.

Cílem dnes spuštěné pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava. 

Ta plošně v ČR představuje v současné době zhruba 19 % celkových emisí oxidů dusíku, 14 % celkových emisí těkavých organických látek, 9 % celkových emisí prachových částic PM10, zhruba 10 % celkových emisí jemných prachových částic PM2,5 a přibližně 7 % celkových emisí rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

„Podíl znečištění ze silniční dopravy je výrazně vyšší zejména ve velkých městech a přispívají k němu právě vozidla s konvenčním pohonem, tedy na benzín a naftu. Tato auta se třeba v Praze podílí na celkových emisích jemných prachových částic PM2,5 více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %,“ vypočítává podíly jednotlivých látek znečišťujících ovzduší ministr životního prostředí Richard Brabec.

Novou výzvou na podporu nákupu vozů s alternativními pohony MŽP cílí na kraje, obce a jejich příspěvkové organizace.

„Chceme tím mimo jiné rozhýbat poptávku, která následně přispěje rovněž k rychlejšímu rozvoji dobíjecí a plnicí infrastruktury a také k rozvoji nových technologií. Právě obce, kraje a jejich organizace jsou vhodnou cílovou skupinou pro pilotní projekt, protože najedou mnoho kilometrů. Obměna jejich vozového parku za ekologická vozidla tedy zvýší i efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí,“ vysvětluje ministr Brabec.

Dotace na elektromobily, plug-in hybridy, vozidla se CNG pohonem

Podporu mohou obce, kraje, jimi řízené organizace ad. [1] získat na elektromobily, plug-in hybridy a vozidla na stlačený zemní plyn – CNG [2].

„U elektromobilů bude podpora pro osobní auta do 3,5 tuny činit 220 000 Kč, u plug-in hybridů 200 000 Kč a u vozů na CNG 50 000 Kč. Vyhrazených 100 milionů plánujeme rozdělit v poměru 80:20, kde větší část prostředků by měla směřovat na elektromobily a plug-in hybridy a druhá část na auta s pohonem na CNG,“ pokračuje ministr Brabec.

„Žadatelé mohou dále nad rámec dotace získat i příspěvek 10 000 Kč navíc, pokud své staré vozidlo v emisní třídě EURO 3 a nižší dají k ekologické likvidaci a zároveň doloží, že auto vlastnili déle než 2 roky před likvidací [3],“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. 

Zároveň dodává, že nová výzva bude prezentována na seminářích "Chytré obce", které jsou určené starostům [4].

Rozvoj ekologické dopravy v ČR a nové memorandum o spolupráci s výrobci a dovozci aut, energetiky a plynaři

V ČR po silnicích zatím jezdí kolem jednoho tisíce elektromobilů a zhruba 15 000 vozidel s pohonem na CNG. Nová výzva zapadá do komplexu opatření v Národním akčním plánu čisté mobility (NAP ČM), který vláda schválila v listopadu 2015 a který má mimo jiné za cíl zvýšit v ČR počty aut s alternativním pohonem a rozšířit dobíjecí či plnicí infrastrukturu [5]. 

Na rozvoji čisté mobility pracují vedle MŽP i další resorty: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj [6].

S cílem zefektivnit podporu rozvoje vozidel s alternativním pohonem v nově otevřené výzvě, ale i další rozvoj čisté mobility v ČR navázalo MŽP spolupráci se zástupci výrobců a dovozců aut, energetiky a plynaři. 

Zahájením spolupráce je vznik společného memoranda, které dnes ministr Brabec podepsal se zástupci společností ČEZ, E.ON, PRE, Českého plynárenského svazu, Svazu dovozců automobilů a Sdružení automobilového průmyslu.

„Cílem memoranda je prohloubit naši spolupráci ve výměně informací a při osvětě mezi samosprávou i veřejností. Výměna informací a zhodnocení zkušeností s novou výzvou nám přinesou cenné poznatky pro budoucí možné rozšíření podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, např. pro fyzické osoby,“ komentuje ministr Brabec uzavření memoranda.

Zástupci Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a Svazu dovozců automobilů (SDA) podpis memoranda vítají.

„Vnímáme to jako dobrý základ budoucí koncepční spolupráce na podpoře alternativní mobility v ČR,“ říká Zdeněk Petzl za AutoSAP. Podle Josefa Pokorného z SDA mohou opatření fungovat, budou-li prosazována v navrhovaném kontextu:

„Tím je zejména využívání dotačních fondů s cílem podpořit obnovu vozového parku pro jeho příznivější složení z pohledu ekologie a bezpečnosti,“ vysvětluje Pokorný.

„Velice oceňujeme jasné kroky v přímé podpoře rozvoje elektromobility v ČR, která je v souladu s Národním akčním plánem čisté mobility. Jako provozovatel největší tuzemské sítě dobíjecích stanic pro elektromobily přitom z reakcí cestující veřejnosti víme, že pořizovací cena elektromobilů je stále největší bariérou rozvoje odvětví. Věříme, že kombinace přímé a nepřímé podpory povede v nejbližších letech k prodeji tisícovek nových elektromobilů ročně,“vítá iniciativu MŽP člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

„Pražská energetika, a. s., se věnuje rozvoji elektromobility v hlavním městě Praze již od roku 2011 výstavbou první nabíjecí stanice pro elektromobily a dnes jich provozuje přes 30. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou chce pokračovat v rozvoji elektromobility i nadále nejen kvůli dosahovaným úsporám pohonných hmot v provozu, ale především kvůli snížení vypouštěných emisí z automobilů a snížení hluku s cílem zlepšit životní prostředí zejména v centru naší metropole,“ zdůrazňuje předseda představenstva PRE, a. s., Pavel Elis.

„CNG je dnes nejdostupnější ekologickou alternativou v dopravě. Předpokládáme, že trend zájmu o toto palivo se projeví i v případě obcí, měst a krajů. Jsme připraveni nabídnout individuální projekty pro jednotlivé radnice nebo instituce,“ uzavírá Jan Ruml za Český plynárenský svaz.

Dokumenty k výzvě: na tomto odkazu.

Prezentace z TK (PDF, 780 kB)

Poznámky:

[1] Žádat o dotaci mohou: obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem. Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či kraje.

[2] Vedle osobních vozidel mohou podporu získat také kategorie L (např. E-skútry či malá nákladní elektrovozidla), dále užitková vozidla a menší nákladní vozidla do 12 t.

[3] Tuto skutečnost musí žadatel doložit příslušným dokumentem, ze kterého bude patrné vlastnictví (např. kupní smlouva, výpis z registru silničních vozidel).

[4] Semináře budou probíhat v těchto městech a termínech: Praha (14. 11.), České Budějovice (21. 11.), Brno (22. 11.), Hradec Králové (24. 11.), Plzeň (30. 11.) a Ostrava (5. 12.). Více informací na tomto odkazu.

[5] Podle NAP ČM má do roku 2020 v ČR jezdit 6 000 elektromobilů, 11 000 plug-in hybridů a cca 50 000 vozidel s pohonem CNG. V roce 2025 by to mělo být až 35 000 elektromobilů, 66 000 plug-in hybridů a 150 000 vozidel s pohonem CNG. To vše by mělo být doprovázeno výstavbou nabíjecí a plnicí infrastruktury, zejména za pomoci financí z EU fondů. Do roku 2020 má být v ČR 1300 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily a 200 veřejných plnicích stanic pro vozy na CNG pohon.

[6] Ministerstvo dopravy podporuje z OP Doprava rozvoj sítě veřejných plnicích a dobíjecích stanic a Ministerstvo průmyslu a obchodu z OP Podnikání a inovace nákup vozidel na alternativní pohon a výstavbu dobíjecí infrastruktury pro firmy a podniky. MMR podporuje z Integrovaného regionálního operačního programu CNG a elektrobusy pro dopravní podniky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP