1/2024

Bude stačit intenzifikace sběru...?

| autor: Petr Jarolímek0

Bude stačit intenzifikace sběru...?

V časopise Potravinářská revue 5/2019 byl publikován článek Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. „Systém EKO-KOM je na evropské směrnice připraven“, jehož autor v něm sděluje, že „s ohledem na vyšší požadavky vyplývající z obou směrnic si AOS EKO-KOM zpracovala analýzu možných variant postupu.“

Text dále říká: „Na základě toho jsme dospěli k závěru, že cílů obalové a odpadové směrnice (CEP) týkající se obalů a směrnice o omezení jednorázových plastů (SUP) lze nejlépe dosáhnout další intenzifikací tříděného sběru v oblastech s podprůměrnými výkony či oblastech s potenciálem rozvoje, dále pak rozvojem sběru v rámci veřejného prostoru tzv. „out of home“, v kombinaci s dotříděním obalových odpadů v rámci technologií pro přípravu paliv z komunálních odpadů.“

Co říkají data?

Podíváme-li se však na veřejně dostupná data systému EKO-KOM, zjišťujeme k roku 2017 údaj pro „Celkové množství využitých odpadů z obalů“ 804 086 tun (pro rok 2018 pak 841 601 tun)To samé číslo uvádíu celkového množství vytříděného komunálního odpadu vč. živnostenských odpadů, tedy jejich hmotnost odpovídá EKO-KOMem deklarovanému množství využitých odpadů z obalů v jednotlivých letech.

Uvedená praxe odpovídá hodnotám hmotnosti vstupujících na tzv. dotřiďovací linky. Nová evropská legislativa CEP však pro následující období zavádí sice drobnou, ale za to zásadní změnu, kterou je přesun bodu měření množství využití odpadů z obalů až za výstup z dotřiďovací linky, což autor v textu sám zmiňuje.

Reálná dosažená míra recyklace a využití odpadů

Uvedenou změnou se obrázek o situaci zásadním způsobem mění, neboť hodnota na vstupu se od hodnoty na výstupu významným způsobem liší, a to až o jednu třetinu (kdy například u dotřídění papíru se jedná o hodnotu obvykle v rozmezí 5 až 10 %, u plastu 40 až 60 % a u skla 10 až 20 %). Reálná dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů se tak z celkově deklarované hodnoty EKO-KOMem ve výši 74 % v roce 2017 (a 71 % v roce 2018) posouvá k hranici 45 %.

Jak tato čísla naznačují, někde není něco v pořádku.

Je tedy otázkou, zda bude pro splnění uvedených cílů CEP a SUP skutečně stačit pouhá intenzifikace sběru, anebo bude potřebné se skutečně zamyslet nad reálnými systémovými opatřeními, která však EKO-KOM ani MŽP ČR neplánují. Výše uvedená fakta však hovoří o potřebě těchto opatření. V tomto okamžiku, kdy nově připravované legislativní předpisy procházejí Legislativní radou vlády, je na tyto myšlenky nejvyšší čas. Je totiž pět minut po dvanácté.

ilustrační foto/wikipedia

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA