Tag: ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

alternative-21581_640.jpg

Energie / Dotace / Zpravodajství / 10. 12. 2020

SCHP ČR: Instalace FVE na zemědělský půdní fond není vhodným řešením rozvoje OZE v ČR

Svaz chemického průmyslu ČR souhlasí s tím, aby v rámci Modernizačního fondu, a i jiných dotačních fondů, byla podpořena instalace pro vlastní spotřebu podniků na střechách a konstrukcích budov, dále na zpevněných plochách, manipulačních plochách a jiných plochách nevyužitelných k zemědělské nebo lesní produkci a současně, aby nebyla podporována instalace běžných fotovoltaických elektráren (mimo agrifotovoltaiky) na zemědělském půdním fondu.

field-g684ab1bbb_640.jpg

Odpady / Voda / Zpravodajství / 17. 3. 2022

Po použití kalů zůstaly v půdě zbytky léčiv, její kvalitu to ale nezhoršilo

V rámci Evropské unie probíhá intenzivní debata, zda kaly v zemědělství používat nebo ne. Několik zemí jejich použití již zakázalo nebo alespoň omezilo. V nové studii dánští výzkumníci zjistili, že v půdě hnojené kalem se sice nacházejí chemikálie z léčiv a přípravků pro domácnosti, naměřená množství ale nebyla významná pro zkoumané biologické parametry.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia