Tag: ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

alternative-21581_640.jpg

Energie / Dotace / Zpravodajství / 10. 12. 2020

SCHP ČR: Instalace FVE na zemědělský půdní fond není vhodným řešením rozvoje OZE v ČR

Svaz chemického průmyslu ČR souhlasí s tím, aby v rámci Modernizačního fondu, a i jiných dotačních fondů, byla podpořena instalace pro vlastní spotřebu podniků na střechách a konstrukcích budov, dále na zpevněných plochách, manipulačních plochách a jiných plochách nevyužitelných k zemědělské nebo lesní produkci a současně, aby nebyla podporována instalace běžných fotovoltaických elektráren (mimo agrifotovoltaiky) na zemědělském půdním fondu.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace