Tag: MATERIÁLOVÉ TOKY

VS1_9523.JPG

Aktuality / Odpady / 22. 4. 2021

Sdružení EPS ČR a INCIEN navázali spolupráci za účelem důkladného zmapování materiálových toků pěnového polystyrenu v ČR

Cirkulární ekonomika má potenciál ke zmírnění klimatických změn – zavedení jejích principů v Evropě může přinést až 45% snížení emisí skleníkových plynů. Nutnou potřebu změny si uvědomují i výrobci pěnového polystyrenu (EPS), a proto se rozhodli navázat spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky INCIEN.

Proces kompaktace snižuje objem EPS i náklady na přepravu a uhlíkovou stopu recyklace © INCIEN.png

Aktuality / Odpady / 8. 6. 2021

První studie materiálových toků expandovaného polystyrenu v České republice

Sdružení EPS ČR si nastavilo dobrovolný cíl zabezpečit do roku 2025 sběr a recyklaci až 50 % odpadního expandovaného polystyrenu (EPS). Aby Sdružení zjistilo, jak je s tímto materiálem v ČR nakládáno, navázalo spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky. Ten vypracoval komplexní studiimateriálových toků EPS a předložil návrhy opatření přispívajících k navýšení míry recyklace.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat