Tag: CHRÁNĚNÁ UZEMÍ

pexels-photomix-company-94847.jpg

Aktuality / Dotace / 12. 3. 2022

Nové výzvy pro ochranu přírody a krajiny z dobíhajícího programového období

Ministerstvem životního prostředí byly prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhlášeny dvě průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Výzvy se týkají Prioritní osy 4 (specifické cíle 4.1 a 4.4). O podporu se mohou ucházet projekty zabývající se ochranou národně významných chráněných území a také projekty řešící revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Obě výzvy jsou otevřeny pro příjem žádostí až do 31. 5. 2022.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia