1/2021

Zprostředkovatele aukcí energií v době pandemie klamali spotřebitele

| zdroj: ČOI0

torres-1173392_640.jpg
zdroj: pixabay

Česká obchodní inspekce i v období pandemie COVID-19 kontrolovala služby, které jsou pro spotřebitele často rizikové. Jedná se o nabídky zprostředkovatelů dodávek energií. Celkem uskutečnila 2 kontroly a v obou případech zjistila porušení právních předpisů.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2021 provedla 2 kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V obou případech zjistila porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy ve 2 případech obchodníci použili klamavé konání - obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1). Dále ve 2 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13).

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 5 pokut v celkové výši 1 120 000 Kč. Jedná se o pokuty, které byly uloženy za nedostatky zjištěné při kontrolách zahájených v letech 2018 – 2020.

čoi.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo