2/2023

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

| autor: MPO ČR / ECHA0

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Jestliže podnikatel/společnost vyrábějící nebo dovážející zavedenou látku v tomto množství nesplnil/nesplnila své povinnosti vyplývající z nařízení REACH nesmí od 1. června 2018 svou nezaregistrovanou zavedenou látku ani vyrábět ani dovážet, dokud nebude tato látka zaregistrována.

Pro splnění legislativních požadavků vyplývajících z nařízení REACH je třeba postupovat následovně:

  • v případě, že podnikatel/společnost svou zavedenou látku předregistroval/předregistrovala nebo vznesl/vznesla na agenturu ECHA dotaz, zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci, může látku přímo zaregistrovat (až do dalšího oznámení, může podnikatel používat udělené číslo předregistrace);
  • v případě, že podnikatel/společnost zavedenou látku nepředregistroval/nepředregistrovala nebo nevznesl/nevznesla na agenturu ECHA dotaz, musí před jejím zaregistrováním předložit na agenturu ECHA dotaz.

Aby potenciální žadatelé o registraci mohli předložit dotaz, musí k němu připravit elektronickou dokumentaci.

Při přípravě dotazu je třeba věnovat zvláštní pozornost informacím o identitě látky. Tyto informace by měly vyráběnou nebo dováženou látku jasně popisovat.

Potenciální žadatelé o registraci musí před předložením žádosti o registraci nebo zahájením jakýchkoliv zkoušek na obratlovcích vyčkat na vyhodnocení svého dotazu.

Agentura ECHA na základě identity látky stanoví, které společnosti předběžně registrovaly stejnou látku nebo se na ni informovaly.

Tyto společnosti vzájemně zkontaktuje, aby mohly sdílet údaje za účelem předložení společné registrace.

Agentura ECHA také společnosti předkládající dotaz poskytne seznam (podrobných) souhrnů studií, které má k dispozici. 

Informace předložené v souvislosti s dotazem nebudou zveřejněny.

Jestliže byla dokumentace zaslána po 31. 05. 2018,musí podnikatel/společnost vyčkat, dokud neobdrží své registrační číslo a teprve pak pokračovat ve výrobě nebo dovozu své zavedené látky, anebo nově zahájit výrobu nebo dovoz zavedené látky.

Další informace

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP