Reklama

2. 11. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: ČAObH

Změna vyhlášky MŽP má jasný cíl - omezit skládkovaní využitelných odpadů

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) jednoznačně vítá snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Návrh vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, správně zakazuje skládkování odpadů s potenciálem pro materiálové využití, recyklaci, příp. energetické využití.
Jinými slovy vyhláška jednoznačně definuje, které odpady nesmí být uloženy na skládku. V žádném případě neříká, že mají tyto odpady skončit ve spalovně. To by byla chybná interpretace návrhu vyhlášky.

Odpady, které nepatří na skládku, definuje pomocí dvou kritérií. Říká, že a) biologicky aktivní (tzn. biologicky dále rozložitelné) odpady nepatří na skládku a b) odpady s kalorickou hodnotou (tj. odpady s potenciálem materiálové nebo energetické využitelnosti) nepatří na skládku. Logika postupu, kterým je využitelný odpad odkláněn od skládek, je správná a zcela odpovídá evropské hierarchii nakládání s odpady.

Pokud tímto pragmatickým rozhodnutím nedojde k přesměrování využitelných odpadů ze skládek, Česká republika bude nadále skládkovat využitelné odpady. Ty přitom mají sloužit jako vstupní surovina pro recyklační průmysl. Smutným paradoxem České republiky je přitom fakt, že v primární separaci díky úsilí obcí a společnosti EKO-KOM, a.s. dosahujeme vysoké úrovně i ve srovnání s vyspělejšími ekonomikami na západ od nás. "Z vytříděných plastů od občanů dnes může být recyklováno např. pouze 30-50 % plastů. 50-70 % jich po vytřídění tedy bez využití končí zpět na skládkách odpadů, což je znevážení snahy občanů o svědomité třídění", vysvětluje předseda výkonného výboru ČAObH Milan ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372