1/2024

Zásadní význam při řešení krizové situace v souvislosti s plastovými odpady má prevence

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

Zásadní význam při řešení krizové situace v souvislosti s plastovými odpady má prevence

Ioannis Bakas, odborník Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na problematiku předcházení vzniku odpadů, uvádí stručný přehled zprávy této agentury, věnované předcházení vzniku plastových odpadů v Evropě, která byla zveřejněna počátkem minulého měsíce.

Čeho se nová zpráva agentury EEA týká? Dělají evropské země pro řešení tohoto problému dost?

Zpráva agentury EEA „Předcházení vzniku plastových odpadů v Evropě“  zkoumala iniciativy států, které jsou členskými zeměmi agentury EEA, v oblasti předcházení vzniku plastových odpadů. Snažíme se mapovat a analyzovat typy opatření, která tyto země provádějí ve snaze snížit objem plastového odpadu, případně nebezpečných látek v plastových odpadech.

S cílem strukturovat své úsilí v oblasti prevence věnované plastovým odpadům se členské státy EU opírají většinou o své programy předcházení vzniku odpadů. Tyto programy však zahrnují širší opatření a nemusí být nutně zaměřeny konkrétně na plasty, nýbrž na obaly obecně. Díky naší analýze jsme ale zjistili, že členské státy jsou velmi aktivní při řešení problému plastových nákupních tašek. V omezení jejich používání bylo totiž dosaženo vynikajících výsledků.

Jak velkým problémem jsou v Evropě plastové odpady?

Plastovým odpadům, včetně těch v mořích, byla v poslední době věnována velká pozornost. Hlavním problémem u plastů je, že neustále roste naše spotřeba a s tím nevyhnutelně narůstají i odpady. V budoucnu se budeme setkávat s čím dál větší produkcí plastových odpadů. Touto skutečností se musíme zabývat.

Pokud jde o prevenci, myslím, že je správné se zaměřit na obalové odpady, neboť mají největší podíl na plastových výrobcích, které spotřebováváme, přičemž za nimi následují plasty používané v elektronice a ve stavebnictví. Dalším úskalím je, že dosud nemáme konkrétní cíle zaměřené na řešení tohoto problému. Cíle mohou působit jako motivace.

V současné době recyklujeme přibližně třetinu vyprodukovaných plastových odpadů. Tento trend je vzestupný, zahrnuje však i vývozy mimo EU. Tato zpráva agentury EEA se ale nezabývá nakládáním s odpady a jejich vývozem.

Na tato témata se zaměří jiné nadcházející informační sdělení agentury EEA, týkající se vývozu plastových odpadů. Vzhledem k rostoucí spotřebě bude hrát předcházení vzniku plastových odpadů i nadále významnou úlohu v řízení množství produkovaných odpadů.

Zpráva považuje plastové obaly za významný problém. Co je zapotřebí udělat, aby se množství plastových odpadů snížilo a předcházelo se jejich vzniku?

Pokud jde o předcházení vzniku odpadů, a to zejména těch plastových, jak uvádíme v této zprávě, stále ještě zbývá mnoho práce k přijetí cílenějších opatření, například je třeba zaměřit se na typy plastů způsobujících největší znečištění, jako jsou jednorázové obaly.

Vývoj, např. rostoucí využívání on-line nákupů, vede k nárůstu používání obalů. My se teď snažíme dohnat zpoždění a najít způsob řešení tohoto zvýšeného toku odpadů. Stávající opatření jsou většinou obecná a plošně se zaměřují na plastové výrobky. Jedná se rovněž o tzv. měkká opatření, jakými jsou např. informativní nebo dobrovolné dohody.

Zapotřebí jsou ale cílenější a konkrétnější opatření, popsaná např. v nové směrnici o plastech na jedno použití. Země by rovněž mohly mít prospěch z toho, kdyby diverzifikovaly svá opatření zavedením dalších typů, jako jsou tržní nástroje, programy rozšířené odpovědnosti výrobce s odlišenými poplatky atd.

Jak v této oblasti postupuje EU?

Evropská komise a EU mají nyní zavedenu strategii pro plasty (byla přijata v roce 2018) a Evropský parlament a členské státy EU v nedávné době dokončily a přijaly směrnici o plastech na jedno použití. V naší zprávě mapující vnitrostátní opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů dosud nejsou tyto dva nejnovější příklady úsilí Komise zachyceny. Očekává se, že provádění směrnice i inspirace strategií pro plasty budou mít dopad na vnitrostátní opatření zaměřená na předcházení vzniku plastových odpadů v blízké budoucnosti.

Jakou úlohu má agentura EEA v předcházení vzniku plastových odpadů?

Agentura EEA od roku 2013 zveřejnila sérii zpráv o předcházení vzniku odpadů, z nichž je tato zpráva poslední a zkoumá jak současný stav provádění, tak nabízí i výhledy do budoucna. V rámci agentury EEA můžeme nabídnout naše stanovisko k možným politickým směrům a můžeme rovněž poskytnout užitečné informace o osvědčených postupech. Snažíme se převážně mapovat situaci v členských zemích agentury EEA a přicházet s určitými možnostmi zlepšení.

Agentura EEA má mandát sledovat pokrok dosažený v oblasti předcházení vzniku odpadů a vývoj směřující k oddělení vzniku odpadů od hospodářského růstu. Od nynějška budeme v souladu s pozměňujícími předpisy každé dva roky zveřejňovat zprávy o předcházení vzniku odpadů, které se budou pokaždé týkat jiných témat, budeme ale vždy myslet na sledování pokroku a na hodnocení způsobu provádění členskými státy EU.

Další zprávu zveřejníme v roce 2021. Agentura EEA rovněž vytváří informační listy, které mapují provádění na úrovni zemí a v současné době jsou aktualizovány.

Ioannis Bakas

Odborník agentury EEA na předcházení vzniku odpadů

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA