1/2024

Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb v ČR

| zdroj: MPO0

concrete-pump-2222450_640.jpg
zdroj: Pixabay

Návrh zákona schválila vláda.

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 1343 ze dne 21. prosince 2020 návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a ozměně některých zákonů (dále jen "ZoSV"). Nová právní úprava představuje samostatný zákon pro stavební výrobky, jehož hlavním cílem je přizpůsobit národní podmínky uvádění na trh evropským postupům a současně specifikovat podmínky pro navržení a zabudování stavebních výrobků do staveb v České republice. To by mělo napomoci dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb.

Schválený návrh zákona naplňuje doporučení Koncepce legislativního řešení problematiky stavebních výrobků z roku 2014 a usnesení vlády č. 872 ze dne 5. října 2016, kterým vláda České republiky schválila návrh věcného záměru zákona.

Zákon stanovuje podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh, pokud se na ně nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen „CPR“), podmínky pro jejich dodávání mimo obchodní síť přímo na staveniště nebo do skladovacích prostor stavby a pro dozor nad nimi.

Ukládá zejména povinnost výrobci vypracovat na základě posouzení a ověření stálosti vlastností národní prohlášení o vlastnostech, ve kterém budou uvedeny všechny informace o vlastnostech nezbytné pro posouzení, zda je výrobek vhodný k navržení a zabudování do konkrétní stavby. Upravuje rovněž povinnosti dalších hospodářských subjektů, autorizovaných osob a uvádí do souladu podmínky dozoru nad trhem se stavebními výrobky novým zákonem o dozoru.

Zákon současně adaptuje některá ustanovení nařízení CPR.

Požadavky pro použití stavebních výrobků do staveb jsou stanoveny s ohledem na splnění základních požadavků na stavby dle stavebního zákona. Do stavby mohou být zabudovány pouze ty výrobky, které splňují požadavky právních předpisů a jsou dostupné konkrétní informace o všech vlastnostech, které jsou pro jejich určené použití významné.

K zákonu se připravují dvě prováděcí vyhlášky. Vyhláška o skupinách stavebních výrobků bude obsahovat seznam skupin stanovených stavebních výrobků určených k posuzování a ověřování stálosti vlastností, přizpůsobený skupinám dle nařízení CPR. Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků bude obsahovat seznam vlastností stavebních výrobků, které musí být deklarovány pro to, aby mohly být stavební výrobky následně použity do staveb v České republice v souladu s jejich zamýšleným použitím.

Vládou schválené znění návrhu ZoSV naleznete v příloze níže. Následovat bude jeho projednání v Parlamentu České republiky.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA