1/2024

Vzniká Svaz moderní energetiky: zastřeší rozvoj progresivních technologií

| autor: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost0

Vzniká Svaz moderní energetiky: zastřeší rozvoj progresivních technologií

Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.

„Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky.

Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly moderní zdroje energie, mezi které však nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití virtuálních řešení.

Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energií pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost a dlouhodobě nízké ceny,“  představuje prioritní cíle Svazu moderní energetiky ČR jeho programový ředitel Martin Sedlák.

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava.

Svaz bude také spolupracovat s experty z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně.

Více informací o cílech Svazu je dostupných na www.modernienergetika.cz.

snimek_obrazovky_2018-04-16_v_15.53.06_0.png

Výkonný tým Svazu moderní energetiky tvoří Martin Sedlák (programový ředitel) a Tomáš Buzrla (výkonný ředitel). Členy představenstva jsou Marek Lang (Aliance pro energetickou soběstačnost), Josef Jeleček (COGEN Czech) a Jan Fousek (AKU BAT CZ).

„Dynamicky se rozvíjející agenda moderní energetiky vyžaduje společnou koordinaci jednotlivých technologických novinek.

Pouze tak může Česku nabídnout dostatek čisté energie za dobrých podmínek pro spotřebitele.

Zasadíme se o to, aby české domácnosti a firmy mohly uplatňovat nová řešení z oblasti digitalizace, moderní energetiky nebo dopravy.

Budeme usilovat o takové legislativní změny a pravidla, která dostanou českou ekonomiku na špici technologického vývoje a především praktického využití inovativních prvků ekonomiky,“  říká k cílům vznikajícího Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla, který působí na pozici výkonného ředitele Svazu moderní energetiky ČR.

Svaz moderní energetiky ČR plánuje proaktivně vstoupit do závěrečné fáze přípravy Zimního energetického balíčku EU s cíli pro příští desetiletí, a především do národní debaty o implementaci klíčových impulsů.

Ve spolupráci s inovativními firmami v Česku se chce zaměřit na podporu samovýroby elektřiny, rozvoj akumulace energie, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací.

Dalším cílem Svazu je otevření nadčasové debaty o cílech Státní energetické koncepce.

Zakládající asociace se domnívají, že by měla více počítat s dynamickým vývojem technologií a jejich cen v různých scénářích, které zvládnou pružně reagovat na nástup nových řešení. Svaz proto navrhne konkrétní možnosti využití v jednotlivých oblastech moderní energetiky.

„Společným jmenovatelem naší snahy je shoda, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy, směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí,“ doplňuje k motivacím Svazu Josef Jeleček, člen představenstva Svazu moderní energetiky, předseda rady COGEN Czech.

„Svaz moderní energetiky ČR chce do české debaty přinášet evropské impulsy, které povedou k zajištění přední pozice v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií.

Naším cílem je zajistit pro český energetický průmysl a vývojové pracoviště takové podmínky, které z nás udělají tygra v oblasti inovativních řešení pro 21. století,“ říká Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky ČR, místopředseda Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Věříme, že čeští vynálezci, vývojáři a podnikatelé mají dostatek potřebných schopností. Pro využití nastupujících příležitostí je však třeba koordinovaný postup jednotlivých proudů nastupujících zdrojů energie, energetických služeb nebo digitálních řešení.

To je právě základním impulsem pro vznik Svazu moderní energetiky, který chce být vpředu a pomáhat rozvíjet a posouvat moderní českou energetiku na špičku evropského i světového dění, které dává prostor novým myšlenkám,“ dodává Jan Fousek, člen představenstva Svazu moderní energetiky ČR, výkonný ředitel AKU-BAT CZ.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling