2/2023

Vzájemné uznávání - povinnosti distributora dodávajícího na trh v ČR neharmonizované stavební výrobky

| autor: MPO0

Vzájemné uznávání - povinnosti distributora dodávajícího na trh v ČR neharmonizované stavební výro

Povinnosti distributora při dodávání neharmonizovaných stavebních výrobků na trh v České republice stanovuje český právní řád. Neharmonizovaný stavební výrobek není regulován na evropské úrovni, může ale být regulován na národní úrovni, a to zákonem č. 22/1997/Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud byl neharmonizovaný stavební výrobek uveden na trh v jiném členském státě EU v souladu s jeho právními předpisy, je možné využít při jeho dodání na trh v České republice zásady vzájemného uznávání.

19. dubna 2020 vstupuje v platnost nové nařízení EP a Rady (EU) č.2019/515, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. Uvedením na trh v souladu s právními předpisy se rozumí, že výrobek splňuje příslušná pravidla použitelná v daném členském státě, nebo se na něj žádná taková pravidla nevztahují, a že je dodáván konečným uživatelům v daném členském státě.

Zásada vzájemného uznávání není absolutní a členské státy mohou omezit dodávání výrobků na trh, pokud jsou tato omezení opodstatněná. Stavební výrobky jsou určeny k zabudování do staveb, a proto z důvodu bezpečnosti a s ohledem na specifické podmínky v ČR bylo přijato nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 13a odst. 1 “Výrobek vyrobený v jiném členském státě EU nebo jiném státě tvořícím EHP se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v ČR nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce”.

Další podrobnosti, odkaz na seznam autorizovaných osob, které mohou provést příslušné zkoušky či posouzení a další kontakty, kam je možné se obrátit s případnými dotazy, naleznete v dokumentu v příloze pod článkem.

Přílohy:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP