Výzvy OP PIK listopad 2016

| autor: Tisková zpráva MPO0

Výzvy OP PIK listopad 2016

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 11. listopadu 2016:

 • III. výzva programu podpory Potenciál / Prioritní osa 1
 • IV. výzva programu podpory Technologie / Prioritní osa 2
 • V. výzva programu podpory Technologie / Prioritní osa 2
 • II. výzva programu podpory Smart grids II: Přenosová síť / Prioritní osa 3

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 28. listopadu 2016:

 • III. výzva programu podpory Inovace - Inovační projekt / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita b) / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita b) / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita c) / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita c) / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita d) / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita d) / Prioritní osa 1
 • II. výzva programu podpory Úspory energie / Prioritní osa 3

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 29. listopadu 2016:

 • III. výzva programu podpory Aplikace - bez účinné spolupráce / Prioritní osa 1
 • III. výzva programu podpory Aplikace – s účinnou spoluprací / Prioritní osa 1

Texty výše uvedených výzev, včetně specifických příloh k výzvám, odkazů na navazující dokumentaci / společné přílohy k výzvám jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, v oddílu Výzvy OP PIK 2016 / Výzvy OP PIK listopad 2016.

Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu do MS2014+ nalezne žadatel v "Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu", která je uvedena v dokumentaci k výzvám na výše uvedeném webovém odkaze MPO v sekci OP PIK.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK