2/2023

Výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016

| autor: Tisková zpráva MPO0

Výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016

Soutěž vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Řadu let existují soutěže o nejlepší stavební firmu, o nejlepší investiční záměr, ekologickou stavbu, fasádu roku, stavbu roku a ještě mnoho dalších jiných soutěží.

Že se ale stavby staví z materiálů, které musí někdo vyrobit, před tím ale také vymyslet, vyvinout a v silné konkurenci stále zdokonalovat a mít je v souladu se všemi standardy a tedy kvalitní, to bylo tak nějak opomíjeno. Proto se zrodila myšlenka, jež dala vznik této soutěži, která letos završila již 10 let svého trvání a působení v ČR.

Odbornými garanty soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, akciová společnost ÚRS PRAHA a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálními partnery soutěže jsou Časopis stavebnictví (hlavní) a časopisy Build Info, TZB Info a Materiály pro stavbu a magazín SKYPAPER.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažená produktivita a zaměstnanost.

Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a prohlídek vybraných závodů provedla konečný výběr firem do užší nominace pro udělení cen vypisovateli soutěže, které se uskutečnilo na Zámku Ctěnice ve středu odpoledne dne 20. 9. 2017. Porota dále stanovila v každé kategorii jednu vítěznou firmu.

Vítězové si ocenění převzaly dne 5.10. 2017 v rámci oslav dnů Stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1 na slavnostním večeru STAVBA ROKU 2017. Složení poroty: Ing. Pavel Malinský, MPO ČR (předseda); Ing. Michael Smola, SPS v ČR; Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s. p.; Ing. Lukáš Peřka, VÚMAT Praha; Ing. Petra Lupíšková, ÚRS Praha.

Baumit, spol. s r. o. se sídlem Brandýs n. Labem; Diton, spol. s r.o. se sídlem Střítěž u Jihlavy; EUTIT, spol. s r.o. se sídlem Stará Role; Kámen a písek, spol. s r. o. se sídlem v Českém Krumlově; Technistone, a. s., se sídlem v Hradci Králové.

Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.se sídlem Dolní Bukovsko; Lasselsberger, s. r. o.se sídlem v Plzni; P – D Refractories CZ, a. s. se sídlem Velké Opatovice; Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber se sídlem v Praze; Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. se sídlem v Plzni; Xella CZ, s. r. o. se sídlem Hrušovany u Brna.

  • Cenu Časopisu stavebnictví získala firma EUTIT, spol. s r.o.

Firma je největším výrobcem potrubí, dlaždic a kanalizačních speciálních výrobků z taveného čediče u nás a snaží se pro zákazníka najít co nejkvalitnější řešení. Nabízí zákazníkům systémová řešení - čedičovou dlažbu včetně materiálu k pokládce a spárování a nabízí tak i maximální možnou užitnou hodnotu a trvanlivost za současné chemické odolnosti.

V loňském hodnoceném roce měla firma 201 zaměstnanců. Jedná se o ryze českou firmu schopnou mezinárodní konkurence. Své výrobky vyváží do celého světa. Jako novinku v roce 2016 navrhli spárovací hmotu - epoxidový tmel, který je omyvatelný vodou a výrazně tak zkvalitňuje zpracování a zejména čištění po dokončení spárování.

Cenu z rukou šéfredaktorky časopisu Ing. Duškové převzali za firmu EUTIT prokurista pan Škroch a jednatel společnosti pan Krajsl.

  • Cenu ÚRS PRAHA a.s. získala firma XELLA a.s.

Firma zaujímá na českém trhu s pórobetonem vedoucí poziciBílý pórobeton značek.Ytong a Hebel patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Zdivo z těchto tvárnic umožňuje postavit dům v téměř pasivním standardu.

I bez zateplení obvodového zdiva překračují tvárnice vysoce stanovenou normu tepelného odporu. V loňském hodnoceném roce měla firma 287 zaměstnanců a jako novinku na trh uvedla novou tepelněizolační tvárnici Lambda YQ, lehčenou vnitřní omítku Ytong Innenputz a hlazenou stěrku Ytong Glattputz.

Ocenění z rukou ředitele akciové společnosti ÚRS PRAHA Ing. Glazara převzala za firmu XELLA Brand Manager CEE paní Petra Cleary,MSc.

  • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala firma P D Refractories, a.s.

Firma je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Má tři výrobní lokality: Velké Opatovice, Svitavy a Březina. O vysoké kvalitě vyráběného sortimentu svědčí vývoz uskutečňovaný do více jak 45 zemí světa, mj. Číny, Indie, Brazílie, Chile, Japonska, USA, Austrálie, na Island, apod. Export tvoří podíl cca 80%.

Firma měla v hodnoceném roce 724 zaměstnanců a razí heslo: „Keramika je tradiční obor s moderní tváří a skvělou perspektivou“. Cenu z rukou ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Serafína a předsedy soutěžní poroty Ing. Malinského z MPO převzal Ing. Kožoušek, předseda představenstva akciové společnosti P D Refractories CZ.

  • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získala firma Kámen a písek spol. s r.o.

Jedná se o tradičního a zároveň největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Je součástí nadnárodní skupiny Kirchdorfer Gruppe, konkrétně divize Kirchdorfer Kies & Transportbetonholding GmbH. Produkce firmy se pohybuje okolo 2.000.000 tun ročně vyrobeného drceného kameniva, přičemž kapacita výroby jejich kamenolomů je dvojnásobná. Firma měla v loňském roce 131 pracovníků.

Pro dokonalý servis zákazníků byla pořízena nejmodernější mobilní drticí linka, díky které firma je schopna pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. Heslo firmy: “Zákazník musí mít  jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní  - firma bezezbytku splní.” Cenu z rukou prezidenta SPS v ČR Ing. Matyáše převzal Ing. Fučík, výkonný ředitel firmy.

  • Cenu poroty soutěže získala firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Odborná porota ocenila průběžně prováděné inovace produktů, zaujaly ji především cihelné bloky s integrovanou polystyrenovou izolací Family 2in1 a uskutečňovaná modernizace všech výrobních provozů. Cihelna v Hevlíně patří ke špičce v celé Evropě a je ukázkou toho, že tzv. digitalizace průmyslu 4.0 neplatí jen o průmyslovém odvětví, ale proniká již i úspěšně do stavebnictví.

Řada nainstalovaných automatů od firmy KELLER je řízena jen z velínů pomocí počítačových programů a pracovníci prakticky do technologického procesu již nezasahují. Firma sponzoruje vrcholné sportovce jako například Báru Špotákovou. Firma důstojně oslavila 25 let trvání svého působení na trhu v ČR.

Jedná se o ryze českou firmu schopnou mezinárodní konkurence. V loňském roce měla firma 252 pracovníků. Motto firmy: „HOĎ se do TEPLA“. Cenu z rukou předsedy soutěžní poroty Ing. Malinského převzal za společnost obchodní a marketingový ředitel Ing. Stejskal.

  • v kategorii do 250 zaměstnanců získala prvenství firma DITON spol. s r.o.

 Firma je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury a pro své zákazníky a dodavatele neustále přichází s novými výrobními technologiemi, možnostmi a nápady.

Uplatňované progresivní technologie ve výrobě betonových výrobků zejména betonové dlažby jsou: AQUASTOP PROTECT (vnitřní impregnace a ochrana před vodou a jemným prachem); EKOAKTIV (v součinnosti se sluncem pomáhá čistit nejen dlažbu, ale i její okolí) a DITON EXLUSUVE PROTECT (revoluční NOVINKA v technologii zušlechťování.

Betonový povrh je nenasákavě uzavřen, tedy bez náchylnosti ke znečištění). Firma měla v hodnoceném roce 154 pracovníků. Firma koupila v průběhu loňského roku 100% podíl společnosti BETON Brož s.r.o. a stala se tak betonářskou jedničkou na trhu s betonovými výrobky s ročním obratem ve výši cca 1,2 mld. Kč.

Firma razí heslo: „Udáváme trend v ošetřování povrchu betonových dlažeb“.

  • v kategorii nad 250 zaměstnanců získala prvenství firma Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber

Firma je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelizačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.

Má nový moderní závod v Prostějově, který je v provozu více jak 5 let a uvnitř i vně závodu to vypadá, že byl spuštěn a uveden do provozu teprve včera. Vyrábí se zde suché směsi a mokré pastovité omítkoviny. V loňském hodnoceném roce měla firma v ČR 301 zaměstnanců.

V loňském roce firma uvedla na trh výrobek „Vysprávková malta na beton s antikorozními účinky s názvem weber.rep surface“.  Tento špičkový materiál je unikátní tím, že spojuje tři funkce do jednoho výrobku. Je určen pro opravy betonu, chrání proti korozí a tím vším prodlužuje životnost stavby. 

Odbornou porotu zaujal i druhý v loňském roce inovovaný výrobek „Omítka weber.pas aquaBalance“. Jedná se o unikátní pastovitou omítku, regulující vlhkost na povrchu fasády. Vlhkostní režim fasády se udržuje v přirozené rovnováze, takže řasy a plísně zde nenaleznou živnou půdu a fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled.

Vítězné firmy v jednotlivých kategoriích byly dne 20. 9. 2017 na slavnostním nominačním odpoledni soutěže „pouze“ vyhlášeni. Zástupci firem, za DITON - obchodní ředitel Ing. Nezbeda a za Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber - marketingový ředitel Ing. Mikeš,  si ocenění za první místo v soutěži převezmou dne 5.10.2017 na oslavách Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1.

Na závěr vyhlásil předseda soutěžní poroty Ing. Malinský z MPO při příležitosti 10. jubilejního ročníku dvě nejúspěšnější firmy z oboru průmyslové výroby stavebnin v České republice, jež získaly v uplynulých deseti ročnících soutěže nejvíce ocenění.

  • v kategorii do 250 zaměstnanců získala trofej firma BAUMIT spol. s r.o. (10 nominací a 7 získaných ocenění)
  • v kategorii firem nad 250 zaměstnanců získala trofej firma P D Refractories, a.s. (10 nominací a 7 získaných ocenění)

Skleněné trofeje s nápisem firmy, počtem účastí a získaných ocenění převzali od organizátorů soutěže prezidenta SPS v ČR Ing. Matyáše, ředitele ÚRS Praha,a.s., Ing. Glazara a ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, Ing. Serafína za firmu Baumit marketingový ředitel Ing. Moc a za firma P D Refractories, a.s. předseda představenstva Ing. Kožoušek.

Na úplný závěr slavnostního nominačního odpoledne předseda soutěžní poroty Ing. Pavel Malinský z MPO poděkoval jménem organizátorů soutěže všem zástupcům nominovaných firem za účast v soutěži a pogratuloval oceněným a vítězným firmám. Zároveň prohlásil 10. jubilejní ročník oficiálně za ukončený a slavnostně vyhlásil zahájení nového 11. ročníku SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN roku 2017.

Bližší informace o této soutěži včetně příslušné dokumentace vám poskytne organizátor této soutěže ÚRS Praha a.s., Pražská 1279/18; 102 00  Praha 10 – Hostivař, Ing. Petra Lupíšková tel: 267219243, mail lupiskova@urspraha.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP