Reklama

2. 11. 2016  |  Aktuality

Vyšla zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2015

Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2015 v ČR a obsahuje popis stavu v hlavních ukazatelích.

Za rok 2015 je rozšířena o kapitolu "Plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2009“, která se na základě vodního zákona každé tři roky předkládá vládě.

Nově jsou zařazeny kapitoly reagující na aktuální vývoj v oblasti vodního hospodářství.

Zpráva je k dispozici zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372