2/2023

Vyhodnocení Státního programu EFEKT pro rok 2015

| autor: Tisková zpráva MPO0

Vyhodnocení Státního programu EFEKT pro rok 2015

V roce 2015 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 174 projektů v celkové výši 38,4 miliónů Kč. Celkové investice vložené všemi zúčastněnými do podpořených projektů činily více než 77,6 miliónů korun.

Finanční prostředky byly uplatněny z větší části na projekty s přímým vlivem na úsporu energie, a to ve výši téměř 22 mil. Kč. Tato částka přinesla investice přes 57,7 miliónů Kč a znamená celkovou roční úsporu přes 7,4 tisíc GJ a 2,6 tisíce t/CO2 ročně. Na podporu akcí s nepřímými úsporami energie, jako je např. osvěta veřejnosti a vzdělávání odborníků, bylo vyplaceno přes 16 mil. Kč.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu spotřeby energií v některých vládních budovách.

Vláda schválila svým usnesením č. 647/2016 ze dne 20. července 2016 ukončení zveřejňování zprávy o tzv. monitoringu v rámci vyhodnocení programu EFEKT a souhlasila, aby informace z monitoringu byly součástí zprávy Pracovní skupiny pro implementaci článku 5 směrnice o energetické účinnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, která se vládě předkládá každoročně do 30. června na základě usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. prosince 2015.

Seznam podpořených projektů je k dispozici na těchto stránkách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP