Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

| autor: redakce0

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Energetický regulační úřad stanovuje Čl. I. bod 3. části Výrobny elektřiny přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), zní:

Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady (Kč/kWe)Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti  (kWhe/kWe)Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu (kWhe/kWe) 
Malá vodní elektrárna v nových lokalitách< 130 000> 4 0004 800
Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná< 105 000> 4 0004 800

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK