Reklama

22. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 8. srpna 2016 vyhláška č. 266/2016 o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb..

Energetický regulační úřad stanovuje Čl. I. bod 3. části Výrobny elektřiny přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), zní:

Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobny elektřiny Měrné investiční náklady (Kč/kWe) Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti  (kWhe/kWe) Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu (kWhe/kWe) 
Malá vodní elektrárna v nových lokalitách < 130 000 > 4 000 4 800
Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná < 105 000 > 4 000 4 800

 Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372