2/2023

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

| autor: redakce0

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Energetický regulační úřad stanovuje Čl. I. bod 3. části Výrobny elektřiny přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), zní:

Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady (Kč/kWe)Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti  (kWhe/kWe)Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu (kWhe/kWe) 
Malá vodní elektrárna v nových lokalitách< 130 000> 4 0004 800
Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná< 105 000> 4 0004 800

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP