2/2023

Vychází číslo 2/2019 časopisu Sovak

| autor: SOVAK ČR0

Vychází číslo 2/2019 časopisu Sovak

Na závěr Ing. Jan Sedláček jako zajímavost uvádí i přísahu vodáka královského města Mladá Boleslav Bohumila Káše z roku 1874.

Také v následných textech se dozvíte o projektech této vodárenské společnosti. Ing. František Klouček představuje návrh a výstavbu dvoukomorového zemního vodojemu Kněžmost o objemu 1000 m3 pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Pavel Otta shrnul poznatky z rekonstrukce kalového hospodářství Čistírny odpadních vod Mladá Boleslav II v Podlázkách.

Ing. Vladimír Stehlík uvedl zkušenosti z provozování skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití dezinfekčních prostředků, specifikem přitom je, že společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vlastní a zároveň provozuje čtyřicet větších či menších vodovodních systémů, do kterých je dodávána v drtivé většině velmi kvalitní voda z podzemních zdrojů.

Ing. Tomáš Žitný přinesl informaci o výstavbě kanalizačního tlakového přivaděče a shrnul výhody a nevýhody tohoto typu řešení oproti výstavbě pěti malých ČOV.

Na porovnání spotřeby elektrické energie na ČOV v působnosti ZsVS, a. s., se zaměřili autoři textu RNDr. Peter Lukáč a Ing. Miloš Dian. Téma bylo prezentováno na 10. bienální konference s mezinárodní účastí ODPADOVÉ VODY 2018 ve dnech 17.–19. října 2018 na Štrbském Plese, kde byl časopis Sovak mediálním partnerem. V rámci této konference jsou oceňováni v soutěži Fórum 33 mladí autoři do 33 let a uvedený příspěvek uspěl v části Prevádzkové příspěvky.

Série článků o hydraulickém rázu od doc. Ing. Vladimíra Havlíka, CSc., byla zakončena textem Řešení hydraulického rázu jako součást technického návrhu trubních systémů.

V rubrice Z regionů se mimo jiné zprávy vodárenských společností týkaly i zajímavých digitálním řešením, jako jsou digitální 3D model, či vyjadřovací portály usnadňující zákazníkům vyřízení žádostí o vyjádření o existenci sítí.

Téma obnovy vodovodů a kanalizací a s tím související nutnost vytváření rezervy finančních prostředků ve svém textu rozebírají JUDr. Josef Nepovím a Ing. Karel Frank. Zahraniční inspiraci může čtenář časopisu nalézt v článku o rekonstrukci vodárny Kühlsen v Německu.

Co vše číslo 2/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP