1/2024

Vyčerpáno! Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí

| autor: TZ MŽP ĆR a SFŽP ČR0

Vyčerpáno! Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí

O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku. Zájem o ně byl enormní.

Na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo během tří měsíců rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou částku.

„Vodní hospodářství a rozvoj vodohospodářské infrastruktury je jednou z nejdůležitějších priorit současného operačního programu.

Aktuálně proto podpoříme částkou 3,8 miliardy korun prvních 105 nejúspěšnějších loňských projektů, které pomohou snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů,“ uvádí ministr Richard Brabec.

Kvůli obrovskému zájmu o evropské dotace avizoval ministr již dříve navýšení finančních prostředků a svůj slib nyní plní.

„Jak jsem přislíbil, původně vyčleněnou alokaci výzvy se nám podařilo navýšit, a to o více než 100 procent.

Jak s evropskými tak i národními prostředky počítáme i pro dalších nejméně 76 kvalitních projektů, jež se do původně vymezeného rozpočtu výzvy nevešly,“ doplňuje ministr životního prostředí Richard Brabec a pokračuje:

„Téměř 30 projektů bylo díky právě realizované realokaci prostředků v OPŽP schváleno již nyní s tím, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace jim bude vydáno neprodleně poté, co realokaci odsouhlasí Evropská komise.

To lze očekávat v druhé polovině letošního roku. Zbylým projektům, splňujícím kritéria OPŽP a zařazeným aktuálně do zásobníku projektů, nabídneme možnost získat podporu z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Tu budou moci žadatelé čerpat za stejných podmínek jako z OPŽP, a to ze samostatné dotační výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, která bude vypsána v srpnu letošního roku.“

Schválené dotace 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 se zaměřují na výstavbu nových čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Míří ale i do měst a obcí, kde je nezbytné modernizovat či navýšit kapacitu stávajících zařízení. Nové čistírny odpadních vod a kanalizace se tak v brzké době dočkají například obce Píšť, Doudleby n. Orlicí, Všestary či Okrouhlice, s rozšířením čistírny může začít Vranov nad Dyjí, Lysice či Představ, do odkanalizování se mohou pustit v Jablonci n. N. či obce v povodí Jizery u Mladé Boleslavi.

Mezi úspěšné žadatele prvního kola se zařadila i Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, která díky 103milionové dotaci zajistí odvedení odpadních vod z povodí vodárenské nádrže Vrchlice na čistírnu v Kutné Hoře, čímž nejenže nově odkanalizuje řadu obcí, ale zejména ochrání před znečištěním nádrž na pitnou vodu zásobující více než 10 tisíc obyvatel.

Jaké indikátory hrály při hodnocení projektů zásadní roli, uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman:

„U projektů se hodnotí například nákladová efektivnost řešení, snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod či naléhavost řešení z pohledu stavu vodního útvaru. Čím dříve se projekty dostanou do realizační fáze, tím lépe pro kvalitu podzemních a povrchových vod.“

Evropské dotace významnou měrou přispěly a stále přispívají ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, zvyšování kvality povrchových vod a rozvoji vodárenské infrastruktury v České republice, což se pozitivně odráží na našem životním prostředí.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny a vyhodnoceny celkem 4 dotační výzvy na čistírny a kanalizace, ve kterých byla 426 vodohospodářským projektům schválena podpora ve výši 13 miliard korun.

Díky ní bude postaveno nebo intenzifikováno 299 čistíren odpadních vod, vybudováno 2 341 km stokových systémů a na řádné čištění odpadních vod bude nově napojeno 202 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Výběrová komise se na svém jednání zabývala i projekty na pitnou vodu, podanými v rámci 73. výzvy, a s ohledem na nutnost dovyjasnění technického řešení u některých projektů, bylo projednávání odloženo na konec července.

Seznam schválených projektů (pdf)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ