1/2024

Více než 100 milionů investic do vodárenství na Novojičínsku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Více než 100 milionů investic do vodárenství na Novojičínsku

Významnou rekonstrukcí projdou vodovodní řady a navazující infrastruktura ve Fulneku, Štramberku, Kopřivnici – Lubině, Bartošovicích nad Odrou, nebo Novém i Starém Jičíně.

Prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm nebo čistíren odpadních vod ve Štramberku – Kanadě a Kopřivnici.

Finančně nejnáročnější investicí na Novojičínsku bude modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení.

Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality.

Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude dokončena rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení jsou následkem provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány.

V oblasti kanalizačních sítí je nejvýznamnější připravovanou akcí rekonstrukce stoky a související infrastruktury v délce 420 metrů v Máchově ulici v Novém Jičíně za téměř 16 milionů korun.

Zahájení stavby bude koordinováno s modernizací vodovodu v dané lokalitě, ale především s rekonstrukcí místní komunikace, kterou plánuje město.

V Novém Jičíně je plánována také oprava 120 metrů stoky a související odlehčovací komory v ulici Jugoslávská za více než 3,5 milionu korun. Její nevyhovující technický stav je dán především umístěním v nezpevněném břehu vodního toku (Jičínky).

Zahájena bude také rekonstrukce kanalizace v ulici Dolní ve Frenštátu pod Radhoštěm.

„Řada významných staveb se připravuje také v oblasti dodávek pitné vody. Například ve Štramberku v ulici Drážné bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat.

Ve Štramberku bude také sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V souvislosti s plánovanou opravou místních komunikací městem a kvůli stížnostem na nevyhovující kvalitu vody bude vyměněno 1286 metrů ocelových a litinových řadů ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní. Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by mělo být proinvestováno více než devět milionů.

V části Starého Jičína Vlčnov bude modernizováno 1040 metrů ocelového a litinového potrubí z konce čtyřicátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Současný řad vykazuje vysokou vrstvu vnitřní inkrustace, nevyhovující tlakové poměry a zvýšenou poruchovost. Stavba proběhne v koordinaci s opravou místních komunikací obcí.

V Novém Jičíně budou modernizovány vodovodní řady v ulici Generála Hladi a v ulici Máchova – zde v koordinaci s městem, které zde plánuje opravu místní komunikace, budeme rekonstruovat i kanalizaci.

V kopřivnické části Lubina bude vyměněn ocelový vodovodní řad s průměrem 500 milimetrů v délce téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny.

Důvodem výměny je jednak technický stav vodovodu, ale také záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií. Náklady přesáhnou deset milionů korun.

V Bartošovicích nad Odrou bude za více než pět milionů korun modernizováno téměř 900 metrů litinového potrubí z počátku sedmdesátých let vykazující vysokou poruchovost.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA