1/2022

Více než 100 milionů investic do vodárenství na Novojičínsku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Více než 100 milionů investic do vodárenství na Novojičínsku

Významnou rekonstrukcí projdou vodovodní řady a navazující infrastruktura ve Fulneku, Štramberku, Kopřivnici – Lubině, Bartošovicích nad Odrou, nebo Novém i Starém Jičíně.

Prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm nebo čistíren odpadních vod ve Štramberku – Kanadě a Kopřivnici.

Finančně nejnáročnější investicí na Novojičínsku bude modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení.

Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality.

Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude dokončena rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení jsou následkem provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány.

V oblasti kanalizačních sítí je nejvýznamnější připravovanou akcí rekonstrukce stoky a související infrastruktury v délce 420 metrů v Máchově ulici v Novém Jičíně za téměř 16 milionů korun.

Zahájení stavby bude koordinováno s modernizací vodovodu v dané lokalitě, ale především s rekonstrukcí místní komunikace, kterou plánuje město.

V Novém Jičíně je plánována také oprava 120 metrů stoky a související odlehčovací komory v ulici Jugoslávská za více než 3,5 milionu korun. Její nevyhovující technický stav je dán především umístěním v nezpevněném břehu vodního toku (Jičínky).

Zahájena bude také rekonstrukce kanalizace v ulici Dolní ve Frenštátu pod Radhoštěm.

„Řada významných staveb se připravuje také v oblasti dodávek pitné vody. Například ve Štramberku v ulici Drážné bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat.

Ve Štramberku bude také sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V souvislosti s plánovanou opravou místních komunikací městem a kvůli stížnostem na nevyhovující kvalitu vody bude vyměněno 1286 metrů ocelových a litinových řadů ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní. Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by mělo být proinvestováno více než devět milionů.

V části Starého Jičína Vlčnov bude modernizováno 1040 metrů ocelového a litinového potrubí z konce čtyřicátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Současný řad vykazuje vysokou vrstvu vnitřní inkrustace, nevyhovující tlakové poměry a zvýšenou poruchovost. Stavba proběhne v koordinaci s opravou místních komunikací obcí.

V Novém Jičíně budou modernizovány vodovodní řady v ulici Generála Hladi a v ulici Máchova – zde v koordinaci s městem, které zde plánuje opravu místní komunikace, budeme rekonstruovat i kanalizaci.

V kopřivnické části Lubina bude vyměněn ocelový vodovodní řad s průměrem 500 milimetrů v délce téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny.

Důvodem výměny je jednak technický stav vodovodu, ale také záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií. Náklady přesáhnou deset milionů korun.

V Bartošovicích nad Odrou bude za více než pět milionů korun modernizováno téměř 900 metrů litinového potrubí z počátku sedmdesátých let vykazující vysokou poruchovost.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO