1/2024

Většinovým vlastníkem Geomet se stávají Severočeské doly

| autor: ČEZ0

Většinovým vlastníkem Geomet se stávají Severočeské doly

Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ, se tak stanou 51procentním vlastníkem české společnosti Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Dosud vlastnila v Geomet 100 procent právě EMH, které zůstává zbývající podíl.

Druhá fáze neznamená těžbu, ale bude spočívat v technickém ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách, jak je v případě jakékoliv potenciální těžby běžné. Zároveň by probíhaly práce na získávání dalších nutných povolení. Tato druhá testovací fáze by trvala přibližně do roku 2023. Pro tuto fázi nebude třeba budovat žádná větší zařízení na Cínovci, hornina bude zkoumána v testovacích provozech mimo lokalitu.

V dalších dnech proběhne volba nového vedení Geomet, v pětičlenné radě jednatelů bude mít ČEZ tři zástupce a EMH dva. Získání 51% podílu proběhne zvýšením kapitálu společnosti Geomet o částku 29,1 mil. eur, tyto prostředky budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci.

„Rozhodnutí valné hromady EMH je tečkou za dlouhým a náročným vyjednáváním, které jsme vedli,“ říká předseda představenstva agenerální ředitel ČEZ Daniel Beneš„Teď už se můžeme plně soustředit na další kroky jako ověřování konkrétních způsobů získávání lithia z horniny a vypracování finální ekonomické a technologické studie proveditelnosti.“

Teprve na základě výsledků této studie a celé druhé fáze rozhodnou ČEZ a Severočeské doly, zda přistoupí k samotné těžbě. Pokud se během příštích let nakonec ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ a Severočeské doly vystoupit. V takovém případě získá automaticky Skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu.

“Ve druhé fázi zpracujeme detailní projekt otvírky, přípravy i dobývání ložiska, zároveň budeme zkoumat dostupné zpracovatelské postupy a vyhodnocovat, které jsou nejvýhodnější. Vybudujeme pilotní linky, kde zpracování vytěžených hmot v dostatečném rozsahu ověříme,” říká generální ředitel společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímek.

Odbytištěm pro krušnohorské lithium by mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny. Evropská unie identifikovala rozvoj evropské výroby baterií jako jednu ze svých strategických priorit vzhledem k silnému zastoupení automobilového průmyslu, a to včetně zajištění surovin jako lithium.

ČEZ tak v této fázi předpokládá využití dotačních titulů dostupných v rámci strategické iniciativy „Evropská bateriová aliance“ (European Battery Alliance) nebo v rámci „Fondu pro spravedlivou transformaci“ (Just Transition Fund).

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag