2/2023

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostředí

| autor: MŽP ČR0

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostře

Ministerstvo životního prostředí ji vyhlásilo v březnu 2019 a celkem obdrželo 963 odpovědí.

Z podnětů veřejnosti, akademické i veřejné sféry, soukromých podniků a neziskových organizací vyplývá i řada dalších informací. Například, že podle účastníků konzultace jsou podstatným nástrojem pro zlepšení životního prostředí dobrovolné nástroje. Nejdůležitější jsou ty na osobní úrovni, tedy změna individuálních návyků a spotřebního chování.

Z konzultace také vyplývají doporučení odborné i laické veřejnosti, která pokrývají všechna témata ochrany životního prostředí od kvality ovzduší a emisí skleníkových plynů, přes větší důraz na řešení sucha až po ekologickou výchovu nebo řešení hlukové zátěže a světelného znečištění.

Doporučení dále míří především na nutnost zlepšit spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy, ale také kraji nebo městy. Právě města by dle respondentů měla realizovat inovace v oblastech jako je územní rozvoj, výstavba, doprava, energetika nebo rozvoj zeleně.

Vzhledem ke konci platnosti aktuální Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 zahájilo MŽP přípravu nového dokumentu, který bude pokrývat roky 2020 – 2030. Veřejná konzultace zájemcům nabídla možnost zapojit se podněty do přípravy nové Státní politiky životního prostředí.

V této části přicházeli dotazovaní zejména s vlastními tématy, například se vyjadřovali k eliminaci chemických látek v rámci kosmetiky nebo čisticích prostředků, ale také ke globálnímu rozměru environmentální politiky, motivaci občanů a podniků k ekologickému chování nebo k osvětě a sdílení informací. 

Dále pak podle důležitosti zmiňovali témata příroda a krajina (zejména ochranu biodiverzity), ovzduší a klima (adaptace i omezování emisí) a odpady (předcházení vzniku odpadu a snižování celkového množství odpadů).

MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejné konzultaci k otázkám životního prostředí. Ceníme si všech zaslaných odpovědí, námětů i doporučení.

Detailnější rozbor informací z veřejné konzultace najdete na stránkách Státní politiky životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP