Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

| zdroj: MPO ČR / ECHA0

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

Na žádost Komise agentura ECHA hodnotila dvě skupiny látek: olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty z hlediska limitních hodnot expozice na pracovišti [Occupational Exposure Limits (OELs)] a připravila vědecké zprávy, které jsou předmětem 60-denní veřejné konzultace.

Komentáře k návrhům lze předkládat do 16. prosince 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce OEL - veřejná konzultace k doporučení na stránkách ECHA.

Další informace:

OELs - internetová stránka

Foto: Diisokyanáty se používají v reakcích s polyoly k výrobě polyuretanů (na obrázku). Zdroj: Wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK