Ve věstníků EU se objevila nová rozhodnutí a nařízení

| autor: redakce0

Ve věstníků EU se objevila nová rozhodnutí a nařízení

Evropská komise vydala rozhodnutí 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Celé znění rozhodnutí naleznete zde.

Dále pak vyšlo rozhodnutí Komise EU 2016/1796 ze dne 7. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2016) 4131) ( 1 ).

Najdete jej na tomto odkazu.

A co se týče biocidů, Komise zveřejnila prováděcí nařízení 2016/1802 ze dne 11. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.

Dostupné je zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK