1/2024

V roce 2017 nedošlo k žádnému zlepšení ohledně průměrných emisí CO2 u nových automobilů

| autor: TZ EEA / překlad Petr Jarolímek0

V roce 2017 nedošlo k žádnému zlepšení ohledně průměrných emisí CO2 u nových automobilů

Zatímco v uplynulých letech docházelo k setrvalému poklesu, nové osobní automobily registrované v roce 2017 vypouštěly v průměru o 0,4 gramu (g) oxidu uhličitého (CO2) na kilometr více než v roce 2016.

Podle předběžných údajů se průměrné emise CO 2 z nového vozu prodaného v EU v loňském roce zvýšily o 0,4 g / km na 118,5 g / km.

Od roku 2010, kdy bylo zahájeno monitorování podle současných právních předpisů EU, došlo k poklesu oficiálních emisí o 22 g CO 2 / km (16%). Je třeba dosáhnout dalšího zlepšení, aby výrobci splnili cíl stanovený k roku 2021, tedy 95 g CO 2 / km.

Klíčové poznatky 

  • Nové automobily prodané v roce 2017 vyprodukovaly v průměru 118,5 g CO 2 / km, což je mírný nárůst o 0,4 g / km oproti roku 2016. U 17 členských států EU byly průměrné emise CO 2 vyšší než v roce 2016.

  • Prodej nových osobních automobilů v EU vzrostl v roce 2017 o 3% oproti předchozímu roku. Celkem bylo zaregistrováno 15,1 milionů nových vozidel, což je nejvyšší počet od roku 2007. Registrace se zvýšila ve všech členských státech EU s výjimkou Finska, Irska a Spojeného království.

  • Za první rok od zahájení monitorování se benzinová vozidla stala nejprodávanějšími vozidly v EU, což představuje téměř 53% prodeje. Dieselové automobily představovaly 45% nových registrací. Ve srovnání s rokem 2016 se registrace naftových vozidel snížila ve všech členských státech EU s výjimkou Itálie (+0,6 procentního bodu) a Dánska (+6,9 procentního bodu). Největší pokles v motorových naftách byl zaznamenán v Řecku a Lucembursku (- 19 a - 17 procentních bodů). Země s nejvyšším podílem prodeje nafty zahrnovaly Irsko (65%) a Portugalsko (61%), Itálie (56%).

  • Rozdíl mezi průměrnou palivovou účinností benzinových vozidel (121,6 g CO 2 / km) a vznětovými automobily (117,9 g CO 2 / km) se oproti roku 2016 snižuje. Průměrná palivová účinnost benzinových vozidel byla v posledních dvou letech konstantní, zatímco palivová účinnost dieselových vozidel se oproti roku 2016 zhoršila (116,8 g CO 2 / km).

  • Prodej zásuvných hybridních elektrických vozidel (PHEV) a elektrických vozidel s bateriemi (BEV) se nadále zvyšoval, v loňském roce o 42%. Podíl těchto kategorií v nové flotile však zůstává nízký (1,5%). V roce 2017 bylo zaznamenáno přibližně 97 000 BEV, což představuje nárůst o 51% oproti roku 2016, zatímco prodej nových PHEV se zvýšil o 35%. Největší počet BEV byl zaznamenán ve Francii (více než 26 110 vozidel) a Německu (více než 24 350 vozidel) a ve Spojeném království (více než 13 580 vozidel).

  • Relativní podíl společného prodeje PHEV a BEV byl nejvyšší ve Švédsku, Belgii a Finsku a dosáhl v roce 2017 5,5%, 2,7% a 2,6% prodeje automobilů na vnitrostátní úrovni.

  • Průměrná hmotnost nových automobilů prodávaných v EU (1 390 kg) zůstala v podstatě stejná jako v předchozích letech. Hmotnost vozidla je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících emise. Průměrné prodané motorové vozidlo bylo o 283 kg těžší než průměrné benzinové vozidlo, o 20 kg méně než v roce 2016. Zatímco průměrná hmotnost dieselových vozidel zůstala v posledních dvou letech konstantní, průměrná hmotnost benzinových vozů se zvýšila o 27 kg. V průměru byly největší automobily prodávány ve Švédsku (1 540 kg), Rakousku a Lucembursku (1 502 kg), zatímco maltští, řečtí a dánští kupci v průměru preferovali nejlehčí auta (1 211, 1 243 a 1 279 kg).

  • Od 1. září 2017 byl zaveden "Světový harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla" (WLTP), aby laboratorní výsledky lépe odpovídaly skutečným emisím vozidel na silnici. Pro rok 2017 měly členské státy EU poprvé možnost hlásit emisní faktory WLTP , avšak hodnoty byly zaznamenány pouze pro 7300 vozidel (0,05% nových registrací). Nízký počet hodnot WLTP znamená, že ještě není možné poskytnout reprezentativní hodnocení nového měřicího protokolu

Činnosti EHP

EHP shromažďuje a pravidelně zpřístupňuje údaje o nových osobních vozidlech registrovaných v Evropě v souladu s nařízením EU (ES) č. 443/2009.

Údaje oznamované všemi členskými státy EU za účelem zhodnocení účinnosti nového vozového parku obsahují informace o emisích CO 2 a o hmotnosti vozidla.

Dodržování cílů


Dosud nebylo potvrzeno, zda jiní výrobci splnili své konkrétní roční cíle, a to na základě průměrné hmotnosti automobilů, které prodávají. EEA zveřejní konečná data a Evropská komise potvrdí individuální výkony výrobců na podzim.

Testování emisí vozidel

Členské státy hlásí úrovně emisí CO 2 nových vozidel měřené za standardizovaných laboratorních podmínek podle požadavků nového zkušebního postupu pro evropský cyklus řízení (NEDC).

Tento postup je navržen tak, aby umožnil srovnání emisí pro různé výrobce. Nyní existuje značná shoda na tom, že testovací postup NEDC ze sedmdesátých let je zastaralý a nepředstavuje jízdní podmínky a emise v reálném světě, mimo jiné díky řadě možností, které výrobcům vozidel umožňují optimalizovat podmínky, za nichž jsou jejich vozidla testována.

EHP zveřejnila netechnickou příručku vysvětlující hlavní příčiny rozdílů mezi oficiálními a skutečnými palivovými emisemi v reálném světě.

"Světový harmonizovaný zkušební postup lehkých vozidel" (WLTP) byl zaveden od září 2017 s cílem snížit rozdíly mezi laboratorním testováním a emisemi v reálném světě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP