1/2024

V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

| zdroj: Město Ostrava0

V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

Ostravské ovzduší mělo v roce 2019 tyto výsledky hodnotící kvalitu ovzduší:

  • nejnižší počet hodin s vyhlášenou smogovou situací,
  • město nadlimitně čistí cesty i státu a kraje a na komunikacích v Ostravě byl sesbírán nejvyšší počet smetků,
  • do hor vyrazí za peníze z fondu rekordní počet dětí,
  • o kotlíkovou dotaci požádaly další stovky Ostravanů,
  • v ulicích jezdí další nové nízkoemisní nebo bezemisní vozy,
  • na sdílených kolech byly najety desítky tisíc kilometrů.

V loňském roce byla ve městě vyhlášena jedna smogová situace, která trvala 94 hodin, a bylo to v lednu. Z měření odborníků vyplývá, že ve vzduchu bylo za rok celkově méně prachu. Průměrná roční koncentrace sledovaných prachových částic PM10 ani na jedné z měřicích stanic nedosáhla imisního limitu 40 µg/m3. Počet dnů, kdy byl překročen denní imisní limit, tedy 50 µg/m3, také výrazně poklesl.

„Za tato pozitivní čísla, nejlepší za posledních pět let, vděčíme z velké části teplejšímu počasí a lepším rozptylovým podmínkám. Mírné zimy znamenají kratší topnou sezonu a tedy menší množství uvolněných škodlivin při vytápění. Zároveň s tím se projevují pozitivní efekty snižování emisí vypouštěných do ovzduší, ke kterým přispívají i opatření prováděná na území města Ostravy,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší pobočky ČHMÚ Ostravě.

Zlepšenou kvalitu ovzduší v roce 2019 komentuje také náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová: „V Ostravě jsme měli v roce 2019 nejméně smogových dnů  v posledních letech, žili jsme v nich „jen“ 94 hodin. Z hlediska znečištění ovzduší to byl rok výjimečný, oproti letům 2017, kdy byly smogovky vyhlášeny čtyřikrát, a 2018, kdy se tak stalo pětkrát. Samozřejmě, že to souvisí s meteorologickými podmínkami, ale věřím, že pomohla také opatření, na kterých ve městě pracujeme, a i dále budeme.“

Podrobnosti včetně přehledu aktivit a opatření města Ostravy najdete v tomto přiloženém dokumentu(pdf): Nejlepší kvalita ovzduší v Ostravě za posledních pět let

Ilustrační foto. Foto: Archiv MMO. Zdroj: Ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP