1/2024

V Loučni se už popáté diskutovalo o rozvoji čisté mobility

| autor: MŽP0

V Loučni se už popáté diskutovalo o rozvoji čisté mobility

Konference se zúčastnilo téměř 150 odborníků ze státní správy, oblasti automotive, energetických společností a odborných asociací.

„Cílem společného setkání je představení aktivit jednotlivých resortů v oblasti podpory čisté mobility a shrnutí plnění úkolů, které vyplývají z Národního akčního plánu čisté mobility.

Silniční doprava - zejména ve městech – zůstává i nadále hlavním zdrojem emisí zdraví škodlivých látek do ovzduší.

Rychlý nástup alternativních forem pohonů je v současnosti nezpochybnitelný a naším úkolem je vytvářet podmínky pro jeho další rozvoj,“vysvětluje náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislav Smrž.

Velmi živě se debatovalo např. o plánech Evropské komise v oblasti snižování produkce CO2, které byly zveřejněny v rámci 2. mobilního balíčku v listopadu 2017.

Vedle elektromobility byla pozornost věnována vodíkovým technologiím a stavbě nových vodíkových plnicích stanic.

Již v příštím roce by mělo být postaveno prvních cca 5-6 veřejně přístupných vodíkových stanic. Právě plnicí vodíková infrastruktura je zásadním předpokladem pro to, aby v ČR vznikla nabídka ze strany výrobců automobilů.

V Loučni byl poprvé představen automobil s vodíkovým pohonem v segmentu SUV, který vyrábí elektrický proud v palivovém článku prostřednictvím reakce vodíku se vzduchem, kdy jediným vedlejším produktem je čistá voda.

Nechyběly ani informace z oblasti CNG, kde je budoucnost využití tohoto paliva spojena s využitím biomethanu. Tímto procesem by se tak stal z tohoto paliva obnovitelný zdroj energie v dopravě.

Ministerstvo životního prostředí představilo podpůrné programy z Národního programu Životní prostředí, např. podporu nákupu automobilů s alternativním pohonem pro obce, kraje a organizace jimi zřízené, výzvu na osvětu čisté mobility pro statutární města a kraje či projekty komplementárního programu LIFE.

Podpora alternativních pohonů však není jediným možným nástrojem zlepšení emisí v oblasti dopravy.

Ideální je samozřejmě vyměnit vozidlo za městskou hromadnou dopravu, případně jiný nemotorový prostředek.

Na vzestupu jsou také nové formy mobility z pohledu (NE)vlastnictví dopravního prostředku – carsharing, bikesharing.

„Nicméně je zřejmé, že počet automobilů stále roste, v ČR jezdí cca 5,7 mil. osobních vozidel s konvenčním pohonem.

U části těchto vozidel nás velmi trápí nekvalitní, případně nefunkční či vymontované filtry pevných částic. Zde vidím velký prostor pro zlepšení tohoto stavu,“ doplňuje náměstek Smrž.

Na prezentace z konference se můžete podívat zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling